logo


4607

СГС Сервис SGS Servis

СГС е авто сервис чии почетоци датираат од 2006 година. Во делот на лимаро-фарбарски услуги располагаме со најсовремена опрема за компјутерско извлекување и поправка на оштетени возила, најсовремена комора за фарбање на возила, сопствена лагер листа за компјутерско мешање и нијансирање на бои. Работиме исклучиво со атестирани најсовремени плински уреди, клима фолии за возила и објекти и заштитни фолии (безбедносни ) за објекти, атестирани автомобилски стакла за сите возила и разновидни механичарски услуги. Сервисот се простира на 1500 м2.

SGS e avto servis cii pocetoci datiraat od 2006 godina. Vo delot na limaro-farbarski uslugi raspolagame so najsovremena oprema za kompjutersko izvlekuvane i popravka na osteteni vozila, najsovremena komora za farbane na vozila, sopstvena lager lista za kompjutersko mesane i nijansirane na boi. Rabotime isklucivo so atestirani najsovremeni plinski uredi, klima folii za vozila i objekti i zastitni folii (bezbednosni ) za objekti, atestirani avtomobilski stakla za site vozila i raznovidni mehanicarski uslugi. Servisot se prostira na 1500 m2.

Слични сајтови

Кици

5220 Посетете го официјалниот веб сајт на авто сервисот КИЦИ од Виница. Сервисот располага со Повеќе »

NAS MBD LTD

4391 Со долга традиција и високо-квалитетни ресурси, NAS-MBD е единствената компанија во Македонија Повеќе »

Крос Еден

4745 Авто сервисот КРОС ЕДЕН е лоциран во непосредна близина на Хотел Континентал- Скопје. Во Повеќе »

Мултитрак

5798 Мултитрак Дооел е мулти бренд сервис за товарни возила, со најсовремена опрема за Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар СГС Сервис