logo


4615

МАНАСТИР УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА - МАТКА MANASTIR USPENIE NA PRESVETA BOGORODICA - MATKA

Манастирот Успение на Пресвета Богородица (познат и како Манастир Матка) се наоѓа во кањонот Матка веднаш на левиот брег на реката Треска, после браната на езерото Треска на околу 17 km од централното подрачје на градот Скопје. Тој е активен манастир во кој постои женско монашко сестринство. Неговиот патронен празник, меѓу народот познат како Голема Богородица, се одржува секоја година на 28 август, при што манастирот секогаш е посетен од илјадници скопјани кои учествуваат на големата општонародна веселба проследена со манастирска трпеза и музика.

Manastirot Uspenie na Presveta Bogorodica (poznat i kako Manastir Matka) se naoga vo kanonot Matka vednas na leviot breg na rekata Treska, posle branata na ezeroto Treska na okolu 17 km od centralnoto podracje na gradot Skopje. Toj e aktiven manastir vo koj postoi zensko monasko sestrinstvo. Negoviot patronen praznik, megu narodot poznat kako Golema Bogorodica, se odrzuva sekoja godina na 28 avgust, pri sto manastirot sekogas e poseten od iljadnici skopjani koi ucestvuvaat na golemata opstonarodna veselba prosledena so manastirska trpeza i muzika.

Слични сајтови

Македонска Православна Црква

4585 Официјален вебсајт на Македонската Православна Црква - Охридска Архиепископија. Охридската Повеќе »

Исламски Младински Форум

6902 Мисијата на Исламскиот младински форум е промовирање и негување на универзалните вредности на Повеќе »

Дебарско Кичевска Епархија

4209 Религиозно моралната состојба на нашите верници се движи во нагорна линија. Нашите епархијани Повеќе »

Толеранција дијалог соработка

1007 Толеранција, дијалог, соработка! Промовирање на меѓурелигиски дијалог во Македонија, преку Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар МАНАСТИР УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА - МАТКА