logo


4618

Детска градинка Наша Иднина Detska gradinka Nasa Idnina

Јавната општинска установа детска градинка "Наша иднина" – Прилеп е високоразвиена градинка. Градинката "Наша иднина" – Прилеп започнала да работи во 1968 година со само еден објект, но денес работата се одвива во четири објекти, плански распоредени на различни страни од градот,со цел да се задоволат потребите на поголем број родители.

Javnata opstinska ustanova detska gradinka "Nasa idnina" – Prilep e visokorazviena gradinka. Gradinkata "Nasa idnina" – Prilep zapocnala da raboti vo 1968 godina so samo eden objekt, no denes rabotata se odviva vo cetiri objekti, planski rasporedeni na razlicni strani od gradot,so cel da se zadovolat potrebite na pogolem broj roditeli.

Слични сајтови

Игротека „Бамби“

1579 Игротеката БАМБИ може да се смета како пионир во организираното прославување на родендените на Повеќе »

Tilla

705 Tilla stylish kids wear е македонски детски бренд кој уште од самиот почеток е наменет за Повеќе »

ЈОУДГ "Јасна Ристеска" - Охрид

6668 ЈОУДГ "Јасна Ристеска" - Охрид ја сочинуваат пет објекти и тоа: "ЦЕНТРАЛНА", "РАЗВИГОРЧЕ", Повеќе »

Zoo Bitola

4621 Зоолошката Градина е основана во 1951 година од страна на група ентузијасти и љубители на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Детска градинка Наша Иднина