logo


4672

MK Tickets MK Tickets

MkTickets е онлајн компанија за продажба на билети во Македонија и како таква работи со голем професионализам. Нашиот систем за продажба на билети нуди професионална администрација и дистрибуција на билети на територијата на Македонија. MkTickets користи свој тикетинг софтвер кој е базиран на нашето долгогодишно искуство од работа на музички, спортски и други настани од областа на културата. Софтверот ги вклучува сите аспекти во процесот на администрација и дистрибуција на билети како: - Директна продажба ( Интернет, Инфо канцеларија, Продажно место) - Дистрибуција ( Соработка помегу претпријатија) - Организација на настани - Места или локација на настани

MkTickets e onlajn kompanija za prodazba na bileti vo Makedonija i kako takva raboti so golem profesionalizam. Nasiot sistem za prodazba na bileti nudi profesionalna administracija i distribucija na bileti na teritorijata na Makedonija. MkTickets koristi svoj tiketing softver koj e baziran na naseto dolgogodisno iskustvo od rabota na muzicki, sportski i drugi nastani od oblasta na kulturata. Softverot gi vklucuva site aspekti vo procesot na administracija i distribucija na bileti kako: - Direktna prodazba ( Internet, Info kancelarija, Prodazno mesto) - Distribucija ( Sorabotka pomegu pretprijatija) - Organizacija na nastani - Mesta ili lokacija na nastani

Слични сајтови

Про Графика

4907 Про Графика се занимава со продажба на материјали (фолии, хартии, картони и останати Повеќе »

Foto Zrak

48 Оcновачот на Фотo Зрак Василе Десоски е роден во Прилеп 1912 година. На 9 годишна возраст Повеќе »

Lena.Mk

6680 Занаетчиската Комора во Старата Скопска Чаршија почнува со постојана продажна изложба, АРТИ Повеќе »

Петар Димовски

5326 Изработка на уметнички слики по нарачка од уметникот Петар Димовски(пејсажи, портрети, мртва Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар MK Tickets