logo


4672

MK Tickets MK Tickets

MkTickets е онлајн компанија за продажба на билети во Македонија и како таква работи со голем професионализам. Нашиот систем за продажба на билети нуди професионална администрација и дистрибуција на билети на територијата на Македонија. MkTickets користи свој тикетинг софтвер кој е базиран на нашето долгогодишно искуство од работа на музички, спортски и други настани од областа на културата. Софтверот ги вклучува сите аспекти во процесот на администрација и дистрибуција на билети како: - Директна продажба ( Интернет, Инфо канцеларија, Продажно место) - Дистрибуција ( Соработка помегу претпријатија) - Организација на настани - Места или локација на настани

MkTickets e onlajn kompanija za prodazba na bileti vo Makedonija i kako takva raboti so golem profesionalizam. Nasiot sistem za prodazba na bileti nudi profesionalna administracija i distribucija na bileti na teritorijata na Makedonija. MkTickets koristi svoj tiketing softver koj e baziran na naseto dolgogodisno iskustvo od rabota na muzicki, sportski i drugi nastani od oblasta na kulturata. Softverot gi vklucuva site aspekti vo procesot na administracija i distribucija na bileti kako: - Direktna prodazba ( Internet, Info kancelarija, Prodazno mesto) - Distribucija ( Sorabotka pomegu pretprijatija) - Organizacija na nastani - Mesta ili lokacija na nastani

Слични сајтови

Алфа Аудио

4833 Компанијата АЛФА АУДИО е ориентирана кон изработка на професионални аудио и видео решенија Повеќе »

ТСК Ритам Плус

3903 Танцов спортски клуб РИТАМ ПЛУС (Скопје) e основоположник на танцот на овие простори кој Повеќе »

СВ-РСА

7322 Дистрибутерска куќа СВ-РСА Доо Скопје Повеќе »

КЛС

4832 Посетете ја официјалната интернет страна на нашата компанија и дозволете осветлувањето на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар MK Tickets