logo


4672

MK Tickets MK Tickets

MkTickets е онлајн компанија за продажба на билети во Македонија и како таква работи со голем професионализам. Нашиот систем за продажба на билети нуди професионална администрација и дистрибуција на билети на територијата на Македонија. MkTickets користи свој тикетинг софтвер кој е базиран на нашето долгогодишно искуство од работа на музички, спортски и други настани од областа на културата. Софтверот ги вклучува сите аспекти во процесот на администрација и дистрибуција на билети како: - Директна продажба ( Интернет, Инфо канцеларија, Продажно место) - Дистрибуција ( Соработка помегу претпријатија) - Организација на настани - Места или локација на настани

MkTickets e onlajn kompanija za prodazba na bileti vo Makedonija i kako takva raboti so golem profesionalizam. Nasiot sistem za prodazba na bileti nudi profesionalna administracija i distribucija na bileti na teritorijata na Makedonija. MkTickets koristi svoj tiketing softver koj e baziran na naseto dolgogodisno iskustvo od rabota na muzicki, sportski i drugi nastani od oblasta na kulturata. Softverot gi vklucuva site aspekti vo procesot na administracija i distribucija na bileti kako: - Direktna prodazba ( Internet, Info kancelarija, Prodazno mesto) - Distribucija ( Sorabotka pomegu pretprijatija) - Organizacija na nastani - Mesta ili lokacija na nastani

Слични сајтови

Александра Хаџи-Наумова

6304 Александра Хаџи-Наумова е родена 1980 год. во Скопје. Дипломира во 2004 год. на ФЛУ Скопје, Повеќе »

GizmoArts

912 GizmoArts is a multimedia studio specialized in 3D Architectural Visualization services Повеќе »

The Macedonian Film Festival

973 The Macedonian Film Festival (MFF) is now accepting entries for the Festival’s 6th year. MFF Повеќе »

Македонска Филхармонија

4847 Македонската филхармонија е единствениот симфониски оркестар во Република Македонија и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар MK Tickets