logo


469

Австриска амбасада Avstriska ambasada

На оваа веб-страница ќе најдете информации за политиката, културата и медиумите. Во рубриката „Водич" ќе најдете детални информации за конзуларните работи како што се визи, престој, з за австрискита државјани за државјанство, пасошит учество на изборите, итн.

Na ovaa veb-stranica ke najdete informacii za politikata, kulturata i mediumite. Vo rubrikata „Vodic" ke najdete detalni informacii za konzularnite raboti kako sto se vizi, prestoj, z za avstriskita drzavjani za drzavjanstvo, pasosit ucestvo na izborite, itn.

Слични сајтови

Општина Боговиње

6900 Општината Боговиње една од најновите општини во РМ. Во актуалните граници таа функсионира од Повеќе »

Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор

5124 Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор дава поддршка на Владата во реализација Повеќе »

Влада на Република Македонија

5110 Официјален веб сајт на Владата на Република Македонија. Посетете ја оваа интернет страница и Повеќе »

Биро за јавни набавки

4197 ирото за јавни набавки е формирано како орган на државната управа во состав на Министерството Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Австриска амбасада