logo


469

Австриска амбасада Avstriska ambasada

На оваа веб-страница ќе најдете информации за политиката, културата и медиумите. Во рубриката „Водич" ќе најдете детални информации за конзуларните работи како што се визи, престој, з за австрискита државјани за државјанство, пасошит учество на изборите, итн.

Na ovaa veb-stranica ke najdete informacii za politikata, kulturata i mediumite. Vo rubrikata „Vodic" ke najdete detalni informacii za konzularnite raboti kako sto se vizi, prestoj, z za avstriskita drzavjani za drzavjanstvo, pasosit ucestvo na izborite, itn.

Слични сајтови

Демократски сојуз

897 ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ (ДСМ), како подмладок на партијата, сметајќи дека на македонската држава и Повеќе »

Општина Сарај

3286 Општина Сарај е скопска општина. Моментален градоначалник е Беким Мурати. Општината не е дел Повеќе »

Државен пазарен инспекторат

3003 Државниот пазарен инспекторат врши инспекциски надзор над примената на законите, другите Повеќе »

Општина Липково

5465 Официјален веб сајт на општина Липково, која што се наоѓа во северна Македонија. Центар на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Австриска амбасада