logo


469

Австриска амбасада Avstriska ambasada

На оваа веб-страница ќе најдете информации за политиката, културата и медиумите. Во рубриката „Водич" ќе најдете детални информации за конзуларните работи како што се визи, престој, з за австрискита државјани за државјанство, пасошит учество на изборите, итн.

Na ovaa veb-stranica ke najdete informacii za politikata, kulturata i mediumite. Vo rubrikata „Vodic" ke najdete detalni informacii za konzularnite raboti kako sto se vizi, prestoj, z za avstriskita drzavjani za drzavjanstvo, pasosit ucestvo na izborite, itn.

Слични сајтови

ПИОМ

4885 Пензиското и инвалидското осигурување, како дел од социјалното осигурување, има свој историски Повеќе »

e-nabavki.gov.mk

7195 Електронски систем за јавни набавки. Повеќе »

Дирекција за заштита на лични податоци

573 Со Законот за заштита на личните податоци од 2005 година (“Службен весник на Република Повеќе »

EXIM

951 Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Австриска амбасада