logo


4703

ФАБРИКА КРЕАТИВА FABRIKA KREATIVA

Фабрика Креатива е фирма регистрирана во Р. Македонија, како Друштво за маркетинг и бизнис консалтинг. Лоцирани сме во Скопје, а нашиот деловен простор се наога на брегот на реката Вардар до мостот Обединети нации. Фирмата е формирана и од двајцата менаџери. Менаџметот е спој на долгогодишно поединечно искуство во областа на маркетингот.

Fabrika Kreativa e firma registrirana vo R. Makedonija, kako Drustvo za marketing i biznis konsalting. Locirani sme vo Skopje, a nasiot deloven prostor se naoga na bregot na rekata Vardar do mostot Obedineti nacii. Firmata e formirana i od dvajcata menadjeri. Menadjmetot e spoj na dolgogodisno poedinecno iskustvo vo oblasta na marketingot.

Слични сајтови

Принт Центар

2810 Принт Центар Повеќе »

Arcuss Design

3296 Arcuss Design е компанија која успешно делува од 2000 година. Специјализирана е за графички Повеќе »

Драиве

4118 dRAiVE е мала работилница која може да ви понуди повеќе типови на услуги, но сигурно ќе ви го Повеќе »

Nova Solutions

7219 Nova Solutions - Digital Online Marketing Agency Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ФАБРИКА КРЕАТИВА