logo


4703

ФАБРИКА КРЕАТИВА FABRIKA KREATIVA

Фабрика Креатива е фирма регистрирана во Р. Македонија, како Друштво за маркетинг и бизнис консалтинг. Лоцирани сме во Скопје, а нашиот деловен простор се наога на брегот на реката Вардар до мостот Обединети нации. Фирмата е формирана и од двајцата менаџери. Менаџметот е спој на долгогодишно поединечно искуство во областа на маркетингот.

Fabrika Kreativa e firma registrirana vo R. Makedonija, kako Drustvo za marketing i biznis konsalting. Locirani sme vo Skopje, a nasiot deloven prostor se naoga na bregot na rekata Vardar do mostot Obedineti nacii. Firmata e formirana i od dvajcata menadjeri. Menadjmetot e spoj na dolgogodisno poedinecno iskustvo vo oblasta na marketingot.

Слични сајтови

Менсам

6177 Менсам е една од првите компании во Македонија која почна со дизајнирање и изработување Повеќе »

Медиа Принт Македонија

6164 Медиа Принт Македонија(МПМ) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана Повеќе »

MB Belart

2699 МБ Беларт Повеќе »

Графо-Сон

6073 Графо-Сон е фирма која е основана 1996 година. Основна дејност на Графо-сон е трговија и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ФАБРИКА КРЕАТИВА