logo


471

Амбасадата на Република Полска Ambasadata na Republika Polska

Пжемислав Чиж е вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Полска во Република Македонија. Амбасада се наоѓа во центарот на Скопје, а приемот на странки е од вторник до петок од 10 до 14 часот, визни работи до 13 часот.

Pzemislav Ciz e vonreden i opolnomosten ambasador na Republika Polska vo Republika Makedonija. Ambasada se naoga vo centarot na Skopje, a priemot na stranki e od vtornik do petok od 10 do 14 casot, vizni raboti do 13 casot.

Слични сајтови

Дирекција за заштита на личните податоци

6959 Дирекција за заштита на личните податоци на Република Македонија (ДЗЛП) е самостоен и Повеќе »

Јавно Претпријатие ВОДОВОД

1668 Јавно Претпријатие ВОДОВОД Куманово е основано 1957 година заради вршење на стопанска дејност Повеќе »

Општина Аеродром

133 Визијата на Општина Аеродром е богата иднина на една европска општина, која секогаш ќе го Повеќе »

Амбасада на Босна и Херцеговина во Скопје

3606 Амбасада на Босна и Херцеговина во Скопје Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Амбасадата на Република Полска