logo


471

Амбасадата на Република Полска Ambasadata na Republika Polska

Пжемислав Чиж е вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Полска во Република Македонија. Амбасада се наоѓа во центарот на Скопје, а приемот на странки е од вторник до петок од 10 до 14 часот, визни работи до 13 часот.

Pzemislav Ciz e vonreden i opolnomosten ambasador na Republika Polska vo Republika Makedonija. Ambasada se naoga vo centarot na Skopje, a priemot na stranki e od vtornik do petok od 10 do 14 casot, vizni raboti do 13 casot.

Слични сајтови

Политички диалог помеѓу младите

895 Од април 2012, Институтот за економски стратегии и меѓународни односи – Охрид продолжи со Повеќе »

Општина Ранковце

3153 Територијата на Oпштина Ранковце се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија.Таа Повеќе »

Општина Охрид

983 Општина Охрид Повеќе »

Јавно Претпријатие ВОДОВОД

1668 Јавно Претпријатие ВОДОВОД Куманово е основано 1957 година заради вршење на стопанска дејност Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Амбасадата на Република Полска