logo


471

Амбасадата на Република Полска Ambasadata na Republika Polska

Пжемислав Чиж е вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Полска во Република Македонија. Амбасада се наоѓа во центарот на Скопје, а приемот на странки е од вторник до петок од 10 до 14 часот, визни работи до 13 часот.

Pzemislav Ciz e vonreden i opolnomosten ambasador na Republika Polska vo Republika Makedonija. Ambasada se naoga vo centarot na Skopje, a priemot na stranki e od vtornik do petok od 10 do 14 casot, vizni raboti do 13 casot.

Слични сајтови

Општина Зрновци

3140 Преку кањонот на реката Зрновка, археолошкиот локалитет Моробиздон, како и повеќето цркви и Повеќе »

Општина Карбинци

5327 Општина Карбинци е 13 километри оддалечено од градот Штип. Општина Карбинци се наоѓа во Повеќе »

Комисија за заштита од дискриминација

6199 Комисијата за заштита од дискриминација е самостоен и независен орган која работи во Повеќе »

Централен Регистар на Македонија

7201 Централен Регистар на Македонија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Амбасадата на Република Полска