logo


473

Mama'S Mama'S

Не многу одамна, некаде на југот од Балканот, во старата скопска меана ДУКАТ, седеа тројцата пријатели Петар, Калин и Бобан. Тројцата големи гурмани, водеа прав македонски деловен состанок пред богатата софра на која имаше буквално се што може да си замисли едно гладно око. Со разни меса на скара, мезиња, сирења, салати, ракии и вино се гостеа нашите пријатели, нималку свесни дека токму највкусните јадења на масата ќе бидат повод за нивната бучна полемика.

Ne mnogu odamna, nekade na jugot od Balkanot, vo starata skopska meana DUKAT, sedea trojcata prijateli Petar, Kalin i Boban. Trojcata golemi gurmani, vodea prav makedonski deloven sostanok pred bogatata sofra na koja imase bukvalno se sto moze da si zamisli edno gladno oko. So razni mesa na skara, mezina, sirena, salati, rakii i vino se gostea nasite prijateli, nimalku svesni deka tokmu najvkusnite jadena na masata ke bidat povod za nivnata bucna polemika.

Слични сајтови

Агро-Линк

4739 Нашата компанија Агро-Линк започнува со работа во 2005 година, конкретно со фармерско Повеќе »

Мелница Илинче

1411 Мелничко пекарската индустрија ИЛИНЧЕ е релативно младо претпријатие. Неговите зачетоци се во Повеќе »

Мелница Кадино

7003 Д.П.П. Кадино Индустри Груп ДООЕЛ е компанија со 17-годишна традиција. Сопственик е на два Повеќе »

Алена - Рајска Градина

6943 Друштво за трговија на големо и мало АЛЕНА-РАЈСКА ГРАДИНА ДОО експорт-импорт Скопје. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Mama'S