logo


474

Dobra Voda Dobra Voda

Водата како основен елемент од животот има есенцијално значење за здравјето на човекот. Во нормални услови, човек на просечна возраст губи од 2,5 до 3 литри вода. Таа вода мора да се надомести. Човекот може да преживее 40 дена без храна, но не може да преживее повеќе од 2 до 3 дена без вода. Поради тоа потребно е редовно пиење на вода - дури и кога не чувствувате жед.

Vodata kako osnoven element od zivotot ima esencijalno znacene za zdravjeto na covekot. Vo normalni uslovi, covek na prosecna vozrast gubi od 2,5 do 3 litri voda. Taa voda mora da se nadomesti. Covekot moze da prezivee 40 dena bez hrana, no ne moze da prezivee poveke od 2 do 3 dena bez voda. Poradi toa potrebno e redovno piene na voda - duri i koga ne cuvstvuvate zed.

Слични сајтови

Miskom

1337 Миском -Производство на брановиден картон и амбалажа... Повеќе »

Hikons

7431 HIKONS engineering is a private company for designs, studies, revision and supervision in the Повеќе »

РЖ Институт

6877 РЖ Институт-Акционерско друштво со доминантна дејност- производство на легури од обоени метали Повеќе »

Fortis

352 „Фортис“ е име на високо квалитетна професионална опрема наменета за пекарски и месарски Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Dobra Voda