logo


4745

Крос Еден Kros Eden

Авто сервисот КРОС ЕДЕН е лоциран во непосредна близина на Хотел Континентал- Скопје. Во рамките на сервисот располагаме со: -Најсовремена комора за фарбање на моторни возила. -Каролина за извлекување на хаварисани возила -Најсовремени уреди за пеглање и фарбање на хаварисани возила -Посебно успешно фарбаме флеки каде не е потребно целосно фарбање. -Работиме со најквалитетен материјал за припрема, боја, полирање и сл. -Вршиме сите видови механички и електрични поправки -Вршиме набавка на сите видови автоделови по пониски цени. Поседуваме сопствен компјутер за спремање на сите видови на бои за фарбање од германската фабрика Гласурит заедно со ЦПС нијансер.

Avto servisot KROS EDEN e lociran vo neposredna blizina na Hotel Kontinental- Skopje. Vo ramkite na servisot raspolagame so: -Najsovremena komora za farbane na motorni vozila. -Karolina za izvlekuvane na havarisani vozila -Najsovremeni uredi za peglane i farbane na havarisani vozila -Posebno uspesno farbame fleki kade ne e potrebno celosno farbane. -Rabotime so najkvaliteten materijal za priprema, boja, polirane i sl. -Vrsime site vidovi mehanicki i elektricni popravki -Vrsime nabavka na site vidovi avtodelovi po poniski ceni. Poseduvame sopstven kompjuter za spremane na site vidovi na boi za farbane od germanskata fabrika Glasurit zaedno so CPS nijanser.

Слични сајтови

Сервис Тони

2940 Авто лакерски сервис Тони Повеќе »

Аутотех

8056 Се прашувате каде да го одржувате вашиот автомобил? Немате доверба во локалните сервиси, во Повеќе »

Ариазоне Интернатионал Еуропе

3134 Ариазоне Интернатионал Еуропе е фирма специјализирана за дизајн и производство на автоматски Повеќе »

Мултитрак

5798 Мултитрак Дооел е мулти бренд сервис за товарни возила, со најсовремена опрема за Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Крос Еден