logo


475

Министерството за внатрешни работи Ministerstvoto za vnatresni raboti

Министерството на граѓаните, претпријатијата и другите правни лица и на државните органи, Министерството им дава информации, податоци и известувања за прашања од внатрешни работи или работникот својот делокруг за кои тие се непосредно заинтересирани. Нема да се даваат информации кои се со закон определени со одреден степен на класифицираност.

Ministerstvoto na graganite, pretprijatijata i drugite pravni lica i na drzavnite organi, Ministerstvoto im dava informacii, podatoci i izvestuvana za prasana od vnatresni raboti ili rabotnikot svojot delokrug za koi tie se neposredno zainteresirani. Nema da se davaat informacii koi se so zakon opredeleni so odreden stepen na klasificiranost.

Слични сајтови

Институт за акредитација на Република Македонија

947 Акредитација е формално признавање на оспособеноста за извршување на одредени активности. Во Повеќе »

ЈП за ПУП – Прилеп

7578 Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови (ЈП за ПУП) - Прилеп е основано со Повеќе »

Општина Босилово

6486 Општина Босилово се наоѓа во средишниот дел на плодното Струмичко Поле, помеѓу планините Повеќе »

ЈП Водовод и канализација - Скопје

2541 Претпријатието постои од 1907 година и од тогаш минало низ разни форми на организации и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерството за внатрешни работи