logo


475

Министерството за внатрешни работи Ministerstvoto za vnatresni raboti

Министерството на граѓаните, претпријатијата и другите правни лица и на државните органи, Министерството им дава информации, податоци и известувања за прашања од внатрешни работи или работникот својот делокруг за кои тие се непосредно заинтересирани. Нема да се даваат информации кои се со закон определени со одреден степен на класифицираност.

Ministerstvoto na graganite, pretprijatijata i drugite pravni lica i na drzavnite organi, Ministerstvoto im dava informacii, podatoci i izvestuvana za prasana od vnatresni raboti ili rabotnikot svojot delokrug za koi tie se neposredno zainteresirani. Nema da se davaat informacii koi se so zakon opredeleni so odreden stepen na klasificiranost.

Слични сајтови

ЈЗУ Здравствен Дом Ресен

6196 ЈЗУ Здравствен Дом Ресен е формирана од Владата на Р.М преку ресорното Министерство за Повеќе »

Агенција за поддршка на претприемништвото на РМ

3189 Агенцијата е основана со закон во декември 2003 год. и претставува централна државна Повеќе »

Апелационен суд Битола

1573 Апелационен Суд -Битола Повеќе »

Општина Лозово

6755 Општина Лозово се наоѓа во централниот дел на Република Македонија и зазема дел од плодните Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерството за внатрешни работи