logo


475

Министерството за внатрешни работи Ministerstvoto za vnatresni raboti

Министерството на граѓаните, претпријатијата и другите правни лица и на државните органи, Министерството им дава информации, податоци и известувања за прашања од внатрешни работи или работникот својот делокруг за кои тие се непосредно заинтересирани. Нема да се даваат информации кои се со закон определени со одреден степен на класифицираност.

Ministerstvoto na graganite, pretprijatijata i drugite pravni lica i na drzavnite organi, Ministerstvoto im dava informacii, podatoci i izvestuvana za prasana od vnatresni raboti ili rabotnikot svojot delokrug za koi tie se neposredno zainteresirani. Nema da se davaat informacii koi se so zakon opredeleni so odreden stepen na klasificiranost.

Слични сајтови

Земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ

3006 Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги врши работите што се однесуваат Повеќе »

Општина Кочани

3148 Кочани се наоѓа на 120 километри оддалеченост од Скопје во источниот дел на Република Повеќе »

Јавно претпријатие за државни патишта

6249 Јавното претпријатие за државни патишта врши управување, планирање, реконструкција, Повеќе »

Македонски железници Транспорт АД – Скопје

6411 Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД – Скопје (МЖ Транспорт АД Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерството за внатрешни работи