logo


475

Министерството за внатрешни работи Ministerstvoto za vnatresni raboti

Министерството на граѓаните, претпријатијата и другите правни лица и на државните органи, Министерството им дава информации, податоци и известувања за прашања од внатрешни работи или работникот својот делокруг за кои тие се непосредно заинтересирани. Нема да се даваат информации кои се со закон определени со одреден степен на класифицираност.

Ministerstvoto na graganite, pretprijatijata i drugite pravni lica i na drzavnite organi, Ministerstvoto im dava informacii, podatoci i izvestuvana za prasana od vnatresni raboti ili rabotnikot svojot delokrug za koi tie se neposredno zainteresirani. Nema da se davaat informacii koi se so zakon opredeleni so odreden stepen na klasificiranost.

Слични сајтови

Градски пазар Охрид

5449 ЈП Градски Пазар – Охрид , е претпријатие од јавен интерес за граѓаните на Општина Охрид , Повеќе »

Invest in Macedonia

907 As I look at the growth over the years since the Agency’s inception in 2004, I am extremely Повеќе »

Општина Сарај

3286 Општина Сарај е скопска општина. Моментален градоначалник е Беким Мурати. Општината не е дел Повеќе »

Јавно претпријатие за државни патишта

6249 Јавното претпријатие за државни патишта врши управување, планирање, реконструкција, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерството за внатрешни работи