logo


476

Министерство за правда Ministerstvo za pravda

Министерството за правда се наоѓа на ул. „Димитрие Чупоски“ бр.9 во Скопје. Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон:(02)3106 567.

Ministerstvoto za pravda se naoga na ul. „Dimitrie Cuposki“ br.9 vo Skopje. Graganite moze da se informiraat za site prasana od niven interes sto se povrzani so pravoto na sloboden pristap do informacii od javen karakter i na telefon:(02)3106 567.

Слични сајтови

Општина Куманово

2466 Куманово, градот на испреплетени култури, религии и традиции, спомени и соживот. Градот во кој Повеќе »

Државен Инспекторат за Труд

6872 Државниот испекторат за труд (или популарно познат како Трудова инспекција) функционира како Повеќе »

ЈП Улици и Патишта - Скопје

881 П Улици и патишта - Скопје е јавно претпријатие основано од град Скопје кое обавува дејност од Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за правда