logo


476

Министерство за правда Ministerstvo za pravda

Министерството за правда се наоѓа на ул. „Димитрие Чупоски“ бр.9 во Скопје. Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон:(02)3106 567.

Ministerstvoto za pravda se naoga na ul. „Dimitrie Cuposki“ br.9 vo Skopje. Graganite moze da se informiraat za site prasana od niven interes sto se povrzani so pravoto na sloboden pristap do informacii od javen karakter i na telefon:(02)3106 567.

Слични сајтови

Дирекција за заштита на личните податоци

6959 Дирекција за заштита на личните податоци на Република Македонија (ДЗЛП) е самостоен и Повеќе »

Државен пазарен инспекторат

3003 Државниот пазарен инспекторат врши инспекциски надзор над примената на законите, другите Повеќе »

АФПЗРР

5019 На 11 Јуни 2007 година, Собранието на Република Македонија го усвои Законот за основање Повеќе »

Општина Другово

6292 Општина Другово е најубавото и најпривлечно место за живеење кое се наоѓа во западниот дел на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за правда