logo


476

Министерство за правда Ministerstvo za pravda

Министерството за правда се наоѓа на ул. „Димитрие Чупоски“ бр.9 во Скопје. Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон:(02)3106 567.

Ministerstvoto za pravda se naoga na ul. „Dimitrie Cuposki“ br.9 vo Skopje. Graganite moze da se informiraat za site prasana od niven interes sto se povrzani so pravoto na sloboden pristap do informacii od javen karakter i na telefon:(02)3106 567.

Слични сајтови

Државна лотарија на Македонија

6350 Државна лотарија на Македонија е современо акционерско друштво во државна сопственост, Повеќе »

Регулаторна комисија за енергетика на РМ

5130 Република Македонија во целост ги исполни барањата на Директива бр.53/2003 на парламентот и Повеќе »

Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор

5124 Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор дава поддршка на Владата во реализација Повеќе »

e-nabavki.gov.mk

7195 Електронски систем за јавни набавки. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за правда