logo


476

Министерство за правда Ministerstvo za pravda

Министерството за правда се наоѓа на ул. „Димитрие Чупоски“ бр.9 во Скопје. Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон:(02)3106 567.

Ministerstvoto za pravda se naoga na ul. „Dimitrie Cuposki“ br.9 vo Skopje. Graganite moze da se informiraat za site prasana od niven interes sto se povrzani so pravoto na sloboden pristap do informacii od javen karakter i na telefon:(02)3106 567.

Слични сајтови

Општина Карбинци

5327 Општина Карбинци е 13 километри оддалечено од градот Штип. Општина Карбинци се наоѓа во Повеќе »

МАПАС

6248 Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС е основана Повеќе »

Управа за јавни приходи на Република Македонија

958 Управа за јавни приходи на Република МАкедонија Повеќе »

Општина Виница

1433 Општина Виница се наоѓа во Источна Македонија. Центар на Општината е градот Виница, кој брои Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за правда