logo


4762

Натура Вива Natura Viva

Натура Вива ДООЕЛ, на македонскиот пазар постои веќе осум години и е генерален застапник на компанијата Ерба Вита од Сан Марино. Сите производи имаат природно потекло, создадени се од првокласни сурови материјали. Процесот на производство е подложен на многубројни контроли, со цел да се гарантира квалитет и задржување на интегритетот на активните вредности на растенијата. Од различниот асортиман на преку 2000 производи кој го нуди Ерба Вита, Натура Вива на македонскиот пазар почнува да увезува преку 100 производи.Денес, Натура Вива нуди околу 40-тина додатоци на исхрана и хербални лекови, наменети за различна употреба и возраст.

Natura Viva DOOEL, na makedonskiot pazar postoi veke osum godini i e generalen zastapnik na kompanijata Erba Vita od San Marino. Site proizvodi imaat prirodno poteklo, sozdadeni se od prvoklasni surovi materijali. Procesot na proizvodstvo e podlozen na mnogubrojni kontroli, so cel da se garantira kvalitet i zadrzuvane na integritetot na aktivnite vrednosti na rastenijata. Od razlicniot asortiman na preku 2000 proizvodi koj go nudi Erba Vita, Natura Viva na makedonskiot pazar pocnuva da uvezuva preku 100 proizvodi.Denes, Natura Viva nudi okolu 40-tina dodatoci na ishrana i herbalni lekovi, nameneti za razlicna upotreba i vozrast.

Слични сајтови

Био Стем

6696 Био Стем е ексклузивен претставник на бaнката за изолирање и криопрезервација Biohellenika во Повеќе »

П.З.У. Приматерапи

2809 П.З.У. Приматерапи -Специјалистичка ординација по физикална медицина и рехабилитација Повеќе »

Специјална болница за ортопедија и трауматологија

1450 Специјалната болница за ортопедија и трауматологија Охрид - Република Македонија, формирана е Повеќе »

Дијагностичка Биохемиска Лабараторија “АЛБИМИНИ”

3538 Дијагностичка биохемиска лабараторија АЛБИМИНИ започна со работа на 07.Мај Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Натура Вива