logo


4768

Ветпромет Vetpromet

ВЕТПРОМЕТ д.о.о. - Друштво за услуги во сточарството, ветеринарството и трговија е формирано во 1992 година. Главна дејност на ВЕТПРОМЕТ е увоз и дистрибуција на ветеринарни продукти кои ќе го подобрат здравјето на животните, а во исто време и ќе го заштитат. Пред се тоа се лекови наменети против болести предизвикани од различен инфект (бактерии, вируси, паразити и сл.), додатоци во исхраната, минерално-витамински производи, вакцини, дезинфициенси, инсектициди и др. Завземаме активно учество во промовирање на најнови фармецевтски достигнувања преку различни предавања, печатења на промотивен материјал и сл.

VETPROMET d.o.o. - Drustvo za uslugi vo stocarstvoto, veterinarstvoto i trgovija e formirano vo 1992 godina. Glavna dejnost na VETPROMET e uvoz i distribucija na veterinarni produkti koi ke go podobrat zdravjeto na zivotnite, a vo isto vreme i ke go zastitat. Pred se toa se lekovi nameneti protiv bolesti predizvikani od razlicen infekt (bakterii, virusi, paraziti i sl.), dodatoci vo ishranata, mineralno-vitaminski proizvodi, vakcini, dezinficiensi, insekticidi i dr. Zavzemame aktivno ucestvo vo promovirane na najnovi farmecevtski dostignuvana preku razlicni predavana, pecatena na promotiven materijal i sl.

Слични сајтови

Федерација на гимнастички спортови на Македонија

1311 Федерација на гимнастички спортови на Македонија Повеќе »

Ски Кожуф

4274 Кожуф располага со подготвени ски патеки во вкупна должина од 24 киломерти, ново подготвена Повеќе »

Херкулес

993 Продавница за додатоци во исхраната, бодибилдинг и фитнес опрема. Екслузивен увозник и Повеќе »

Кик бокс клуб "Пунев"

5747 КБК "Пунев" е основан 2013 година, од страна на Благој Марковски и Димитар Ѓорѓиев. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Ветпромет