logo


4769

Вита-Вет Vita-Vet

Ја користиме дадената можност и на овој начин со Вас да воспоставиме непосреден контакт и да се претставиме како компетентен партнер, со проверени програми наменети за современото сточарство:Готови ветеринарни лекови;Хормони; Вакцини;Висококонцентрирани протеини за одгледување млади животни;Премикси;Опрема наменета за репродукција на домашните животни и сл.

Ja koristime dadenata moznost i na ovoj nacin so Vas da vospostavime neposreden kontakt i da se pretstavime kako kompetenten partner, so provereni programi nameneti za sovremenoto stocarstvo:Gotovi veterinarni lekovi;Hormoni; Vakcini;Visokokoncentrirani proteini za odgleduvane mladi zivotni;Premiksi;Oprema nameneta za reprodukcija na domasnite zivotni i sl.

Слични сајтови

ЕL Pharma

7486 EL Pharma, како дел од системот на групацијата Феникс, е компанија која се занимава со Повеќе »

Нутривет

2757 Нутривет ДОО е формирана 2003год. во Скопје. Од формирањето па се до денес главна дејност е Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Вита-Вет