logo


477

Министерството за надворешни работи Ministerstvoto za nadvoresni raboti

Мисијата на Министерството за надворешни работи е Република Македонија како сериозен и активен член на меѓународната заедница, кој се залага и придонесува кон светскиот мир и просперитет, да ја промовираме како модерна и стабилна демократија во срцето на Европа и да ги унапредиме и заштитиме нејзините и интересите на македонските државјани.

Misijata na Ministerstvoto za nadvoresni raboti e Republika Makedonija kako seriozen i aktiven clen na megunarodnata zaednica, koj se zalaga i pridonesuva kon svetskiot mir i prosperitet, da ja promovirame kako moderna i stabilna demokratija vo srceto na Evropa i da gi unapredime i zastitime nejzinite i interesite na makedonskite drzavjani.

Слични сајтови

Државниот архив на Република Македонија

956 Дејноста на Државниот архив на Република Македонија, т.е. активностите и задачите преку кои се Повеќе »

Комисија за заштита од дискриминација

6199 Комисијата за заштита од дискриминација е самостоен и независен орган која работи во Повеќе »

ДЗРННД

5560 Задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се формираат со цел обезбедување на услови Повеќе »

Јавно Претпријатие ВОДОВОД

1668 Јавно Претпријатие ВОДОВОД Куманово е основано 1957 година заради вршење на стопанска дејност Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерството за надворешни работи