logo


477

Министерството за надворешни работи Ministerstvoto za nadvoresni raboti

Мисијата на Министерството за надворешни работи е Република Македонија како сериозен и активен член на меѓународната заедница, кој се залага и придонесува кон светскиот мир и просперитет, да ја промовираме како модерна и стабилна демократија во срцето на Европа и да ги унапредиме и заштитиме нејзините и интересите на македонските државјани.

Misijata na Ministerstvoto za nadvoresni raboti e Republika Makedonija kako seriozen i aktiven clen na megunarodnata zaednica, koj se zalaga i pridonesuva kon svetskiot mir i prosperitet, da ja promovirame kako moderna i stabilna demokratija vo srceto na Evropa i da gi unapredime i zastitime nejzinite i interesite na makedonskite drzavjani.

Слични сајтови

Општина Кочани

3148 Кочани се наоѓа на 120 километри оддалеченост од Скопје во источниот дел на Република Повеќе »

Министерство за економија

481 Министерство за економија се наоѓа во Скопје. Органи во состав на Министерството се: Државниот Повеќе »

Општина Лозово

6755 Општина Лозово се наоѓа во централниот дел на Република Македонија и зазема дел од плодните Повеќе »

МАПАС

6248 Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС е основана Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерството за надворешни работи