logo


477

Министерството за надворешни работи Ministerstvoto za nadvoresni raboti

Мисијата на Министерството за надворешни работи е Република Македонија како сериозен и активен член на меѓународната заедница, кој се залага и придонесува кон светскиот мир и просперитет, да ја промовираме како модерна и стабилна демократија во срцето на Европа и да ги унапредиме и заштитиме нејзините и интересите на македонските државјани.

Misijata na Ministerstvoto za nadvoresni raboti e Republika Makedonija kako seriozen i aktiven clen na megunarodnata zaednica, koj se zalaga i pridonesuva kon svetskiot mir i prosperitet, da ja promovirame kako moderna i stabilna demokratija vo srceto na Evropa i da gi unapredime i zastitime nejzinite i interesite na makedonskite drzavjani.

Слични сајтови

Македонија ПАт

4199 Јавното Претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта Повеќе »

Јавното претпријатие Билјанини Извори

1049 Јавното претпријатие Билјанини Извори е јавно претпријатие , формирано со одлука на Советот на Повеќе »

Општина Дебарца

5970 Добродојдовте на официјалната веб страница на Општина Дебарца. Општина Дебрца е општина во Повеќе »

Институт за акредитација на Република Македонија

947 Акредитација е формално признавање на оспособеноста за извршување на одредени активности. Во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерството за надворешни работи