logo


479

Министерство за финансии Ministerstvo za finansii

Нашата мисија е да одржиме стабилно јавно финансирање и стабилна макроекономска рамка со цел да се овозможи продолжување на процесот на економски реформи и забрзување на економскиот растеж, што ќе доведе до зголемување на благосостојбата и подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните на Република Македонија.

Nasata misija e da odrzime stabilno javno finansirane i stabilna makroekonomska ramka so cel da se ovozmozi prodolzuvane na procesot na ekonomski reformi i zabrzuvane na ekonomskiot rastez, sto ke dovede do zgolemuvane na blagosostojbata i podobruvane na kvalitetot na ziveene na graganite na Republika Makedonija.

Слични сајтови

КОМПСИ

4997 Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (во Повеќе »

Центар за развој на Вардарски плански регион.

5029 Утврдувањето на целите и приоритетите во Вардарскиот плански регион и дефинирањето на Визија е Повеќе »

Дирекција за заштита и спасување

6183 Дирекцијата за заштита и спасување е формирана со законот за заштита и спасување. Со работа Повеќе »

Општина Кисела Вода

3149 Општина Кисела Вода зафаќа површина од 46,86 км2 и се простира во југоисточниот дел на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за финансии