logo


479

Министерство за финансии Ministerstvo za finansii

Нашата мисија е да одржиме стабилно јавно финансирање и стабилна макроекономска рамка со цел да се овозможи продолжување на процесот на економски реформи и забрзување на економскиот растеж, што ќе доведе до зголемување на благосостојбата и подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните на Република Македонија.

Nasata misija e da odrzime stabilno javno finansirane i stabilna makroekonomska ramka so cel da se ovozmozi prodolzuvane na procesot na ekonomski reformi i zabrzuvane na ekonomskiot rastez, sto ke dovede do zgolemuvane na blagosostojbata i podobruvane na kvalitetot na ziveene na graganite na Republika Makedonija.

Слични сајтови

МИП -Редакција за безбедност и здравје при работа

1801 МИП -Редакција за безбедност и здравје при работа Повеќе »

Основен Суд Битола

1648 Основниот суд во Битола е првостепен суд со проширена надлежност кој покрај надлежноста Повеќе »

Секретаријатот за европски прашања

899 Секретаријатот за европски прашања (СЕП) е основан како посебна стручна служба на Владата на Повеќе »

Јавно Претпријатие ВОДОВОД

1668 Јавно Претпријатие ВОДОВОД Куманово е основано 1957 година заради вршење на стопанска дејност Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за финансии