logo


479

Министерство за финансии Ministerstvo za finansii

Нашата мисија е да одржиме стабилно јавно финансирање и стабилна макроекономска рамка со цел да се овозможи продолжување на процесот на економски реформи и забрзување на економскиот растеж, што ќе доведе до зголемување на благосостојбата и подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните на Република Македонија.

Nasata misija e da odrzime stabilno javno finansirane i stabilna makroekonomska ramka so cel da se ovozmozi prodolzuvane na procesot na ekonomski reformi i zabrzuvane na ekonomskiot rastez, sto ke dovede do zgolemuvane na blagosostojbata i podobruvane na kvalitetot na ziveene na graganite na Republika Makedonija.

Слични сајтови

Регулаторна комисија за енергетика на РМ

5130 Република Македонија во целост ги исполни барањата на Директива бр.53/2003 на парламентот и Повеќе »

ЈП Паркови и зеленило

6273 Нашата визија е да создадеме чист, здрав и зелен ГРАД по примерот на светските метрополи, ГРАД Повеќе »

ЈП Јасен

5484 Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" - Скопје Повеќе »

Општина Дојран

3285 Општина Дојран е општина во југоисточниот дел на Република Македонија. Центар на општината е Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за финансии