logo


480

Министерство за образование и наука Ministerstvo za obrazovanie i nauka

Министерство за образование и наука на Република Македонија се наоѓа во Скопје и е составено од повеќе органи: Управа за развој и унапредување на образованиоето на јазиците на припадниците на заедниците, Педагошка служба, Организација и делокруг на работата на Државниот просветен инспекторат и Биро за развој на образованието.

Ministerstvo za obrazovanie i nauka na Republika Makedonija se naoga vo Skopje i e sostaveno od poveke organi: Uprava za razvoj i unapreduvane na obrazovanioeto na jazicite na pripadnicite na zaednicite, Pedagoska sluzba, Organizacija i delokrug na rabotata na Drzavniot prosveten inspektorat i Biro za razvoj na obrazovanieto.

Слични сајтови

Goethe-Institut

3949 Гете-Институтот е културна институција на Сојузна Република Германија која својата дејност ја Повеќе »

Амбасада на Босна и Херцеговина во Скопје

3606 Амбасада на Босна и Херцеговина во Скопје Повеќе »

Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор

5124 Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор дава поддршка на Владата во реализација Повеќе »

Агенцијата за пошти - Република Македонија

908 Агенцијата за пошти е формирана на 15 јули 2008 година, согласно со Законот за поштенски Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за образование и наука