logo


480

Министерство за образование и наука Ministerstvo za obrazovanie i nauka

Министерство за образование и наука на Република Македонија се наоѓа во Скопје и е составено од повеќе органи: Управа за развој и унапредување на образованиоето на јазиците на припадниците на заедниците, Педагошка служба, Организација и делокруг на работата на Државниот просветен инспекторат и Биро за развој на образованието.

Ministerstvo za obrazovanie i nauka na Republika Makedonija se naoga vo Skopje i e sostaveno od poveke organi: Uprava za razvoj i unapreduvane na obrazovanioeto na jazicite na pripadnicite na zaednicite, Pedagoska sluzba, Organizacija i delokrug na rabotata na Drzavniot prosveten inspektorat i Biro za razvoj na obrazovanieto.

Слични сајтови

Министерство за транспорт и врски

7673 Официјален веб-сајт на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија. Повеќе »

Општина Боговиње

6900 Општината Боговиње една од најновите општини во РМ. Во актуалните граници таа функсионира од Повеќе »

Институт за акредитација на Република Македонија

947 Акредитација е формално признавање на оспособеноста за извршување на одредени активности. Во Повеќе »

ЕУРОПАС

5749 Добредојдовте на веб страницата на Националната агенција за европски образовни програми и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за образование и наука