logo


480

Министерство за образование и наука Ministerstvo za obrazovanie i nauka

Министерство за образование и наука на Република Македонија се наоѓа во Скопје и е составено од повеќе органи: Управа за развој и унапредување на образованиоето на јазиците на припадниците на заедниците, Педагошка служба, Организација и делокруг на работата на Државниот просветен инспекторат и Биро за развој на образованието.

Ministerstvo za obrazovanie i nauka na Republika Makedonija se naoga vo Skopje i e sostaveno od poveke organi: Uprava za razvoj i unapreduvane na obrazovanioeto na jazicite na pripadnicite na zaednicite, Pedagoska sluzba, Organizacija i delokrug na rabotata na Drzavniot prosveten inspektorat i Biro za razvoj na obrazovanieto.

Слични сајтови

ЈП Паркови и зеленило

6273 Нашата визија е да создадеме чист, здрав и зелен ГРАД по примерот на светските метрополи, ГРАД Повеќе »

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола

1443 Центар за јавно здравје Битола, како дел од здравствениот систем во Република Македонија, од Повеќе »

Управа за јавни приходи на Република Македонија

958 Управа за јавни приходи на Република МАкедонија Повеќе »

Центарот за развој на Скопски плански регион

5027 Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Министерство за образование и наука