logo


491

Брилијант Brilijant

Компанијата Брилијант е основана во 1991 година во приватна сопственост на господин Мите Николов. Производствените капацитети и управната зграда се лоцирани во индустриската зона на градот Штип, којашто има одлична патна и железничка комуникација со преостанатиот дел на државата. Компанијата функционира во четири сегменти: - производство на масло за јадење; - производство на млечни производи и јагнешко месо; - складиште и терминал за течни горива; - царински комплекс.

Kompanijata Brilijant e osnovana vo 1991 godina vo privatna sopstvenost na gospodin Mite Nikolov. Proizvodstvenite kapaciteti i upravnata zgrada se locirani vo industriskata zona na gradot Stip, kojasto ima odlicna patna i zeleznicka komunikacija so preostanatiot del na drzavata. Kompanijata funkcionira vo cetiri segmenti: - proizvodstvo na maslo za jadene; - proizvodstvo na mlecni proizvodi i jagnesko meso; - skladiste i terminal za tecni goriva; - carinski kompleks.

Слични сајтови

Мелница Илинче

1411 Мелничко пекарската индустрија ИЛИНЧЕ е релативно младо претпријатие. Неговите зачетоци се во Повеќе »

Еко Груп

4756 Уживајте во вистински гурмански оброк, подготвен со нашите производи, и дозвелете храната да Повеќе »

Млекара Мак-Милк

2475 Мак-Милк е семејно претпријатие кое е основано далечната 1998 година како бренд на Д.П.Т.У. Повеќе »

Јанаки Комерц

2494 Основана во 1990 година, кога понудата и побарувачката во областа на резервните делови беше на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Брилијант