logo


491

Брилијант Brilijant

Компанијата Брилијант е основана во 1991 година во приватна сопственост на господин Мите Николов. Производствените капацитети и управната зграда се лоцирани во индустриската зона на градот Штип, којашто има одлична патна и железничка комуникација со преостанатиот дел на државата. Компанијата функционира во четири сегменти: - производство на масло за јадење; - производство на млечни производи и јагнешко месо; - складиште и терминал за течни горива; - царински комплекс.

Kompanijata Brilijant e osnovana vo 1991 godina vo privatna sopstvenost na gospodin Mite Nikolov. Proizvodstvenite kapaciteti i upravnata zgrada se locirani vo industriskata zona na gradot Stip, kojasto ima odlicna patna i zeleznicka komunikacija so preostanatiot del na drzavata. Kompanijata funkcionira vo cetiri segmenti: - proizvodstvo na maslo za jadene; - proizvodstvo na mlecni proizvodi i jagnesko meso; - skladiste i terminal za tecni goriva; - carinski kompleks.

Слични сајтови

Чеза КОМЕРЦ

1980 Чеза КОМЕРЦ е приватна компанија, формирана во 1990 година. Главната дејност на компанијата е Повеќе »

"Чилибија" Дооел

1837 ЧИЛИБИЈА е формирана во Јужна Вардарска долина во Р.Македонија. Овој регион има специфична Повеќе »

Fruktana

7293 Fruktana is a company for producing, processing and exporting fruits and vegetables, with sour Повеќе »

МИРАНА

1734 МИРАНА е друштво со ограничена одговорност, во приватна сопственост, основано од едно лице во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Брилијант