logo


491

Брилијант Brilijant

Компанијата Брилијант е основана во 1991 година во приватна сопственост на господин Мите Николов. Производствените капацитети и управната зграда се лоцирани во индустриската зона на градот Штип, којашто има одлична патна и железничка комуникација со преостанатиот дел на државата. Компанијата функционира во четири сегменти: - производство на масло за јадење; - производство на млечни производи и јагнешко месо; - складиште и терминал за течни горива; - царински комплекс.

Kompanijata Brilijant e osnovana vo 1991 godina vo privatna sopstvenost na gospodin Mite Nikolov. Proizvodstvenite kapaciteti i upravnata zgrada se locirani vo industriskata zona na gradot Stip, kojasto ima odlicna patna i zeleznicka komunikacija so preostanatiot del na drzavata. Kompanijata funkcionira vo cetiri segmenti: - proizvodstvo na maslo za jadene; - proizvodstvo na mlecni proizvodi i jagnesko meso; - skladiste i terminal za tecni goriva; - carinski kompleks.

Слични сајтови

АГРОИНВЕСТ

1401 Компанијата започна со работа во почетокот на 1991 година. Исхраната на животни опфаќаше голем Повеќе »

Шандул - Системи за наводнување капка по капка

7837 ШАНДУЛ дооел е првата фирма специјализирана за проектирање и продажба на професионални системи Повеќе »

Дим Комерц

1770 Дим Комерц -Валандово Повеќе »

Бима-Нутс

5611 Друштвото за производство, трговија и услуги Бима-Нутс Скопје ви нуди секаков вид на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Брилијант