logo


492

Лиал Lial

Во текот на 15 години постоење, ЛИАЛ се развивал во повеќе аспекти, но повеќе кон аспектот на приближување на компанијата со потрошувачите, исполнување на нивните потреби како и оставање простор да потрошувачите ја осетат позитивната и топла атмосфера во компанијата. Како компанија ориентирана кон потрошувачите, ние се обидуваме да ги интегрираме трите најважни елементи за една современа компанија - искуство, професионалност и искреност - директно кон нашата единствена цел - исполнување на желбите на потрошувачите.

Vo tekot na 15 godini postoene, LIAL se razvival vo poveke aspekti, no poveke kon aspektot na priblizuvane na kompanijata so potrosuvacite, ispolnuvane na nivnite potrebi kako i ostavane prostor da potrosuvacite ja osetat pozitivnata i topla atmosfera vo kompanijata. Kako kompanija orientirana kon potrosuvacite, nie se obiduvame da gi integrirame trite najvazni elementi za edna sovremena kompanija - iskustvo, profesionalnost i iskrenost - direktno kon nasata edinstvena cel - ispolnuvane na zelbite na potrosuvacite.

Слични сајтови

Финестра бау

3721 Нашата компанија е застапник на БАУЕР Готовата ПВЦ Столарија за Македонија. Столаријата е Повеќе »

Monozero

7479 Thank you for choosing a monozero ion table. Monozero is an affair between our appreciation Повеќе »

Kult Design

7485 Култ Дизајн - салон за естетика на Вашиот дом. Теписи, завеси, корнизи, декоративни лајсни... Повеќе »

Акцесс

5529 Компанијата Акцесс е формирана во 2005 година и основна дејност и е сервисирање и продажба на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Лиал