logo


492

Лиал Lial

Во текот на 15 години постоење, ЛИАЛ се развивал во повеќе аспекти, но повеќе кон аспектот на приближување на компанијата со потрошувачите, исполнување на нивните потреби како и оставање простор да потрошувачите ја осетат позитивната и топла атмосфера во компанијата. Како компанија ориентирана кон потрошувачите, ние се обидуваме да ги интегрираме трите најважни елементи за една современа компанија - искуство, професионалност и искреност - директно кон нашата единствена цел - исполнување на желбите на потрошувачите.

Vo tekot na 15 godini postoene, LIAL se razvival vo poveke aspekti, no poveke kon aspektot na priblizuvane na kompanijata so potrosuvacite, ispolnuvane na nivnite potrebi kako i ostavane prostor da potrosuvacite ja osetat pozitivnata i topla atmosfera vo kompanijata. Kako kompanija orientirana kon potrosuvacite, nie se obiduvame da gi integrirame trite najvazni elementi za edna sovremena kompanija - iskustvo, profesionalnost i iskrenost - direktno kon nasata edinstvena cel - ispolnuvane na zelbite na potrosuvacite.

Слични сајтови

Libertakom

3736 Компанија Libertakom со долго искуство воповеќе од 17 години на активност во областа на Повеќе »

Пери Носи

2538 Посакајте потполно чиста, испрана, исушена и испеглана облека, постелнина или униформи Повеќе »

Атеље Уникат

1966 Го уредувате домот, реновирате или едноставно сакате да внесите маклку свежина во животниот Повеќе »

ТРЕНД МЕБЕЛ ДИЗАЈН

2949 ТРЕНД МЕБЕЛ ДИЗАЈН Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Лиал