logo


492

Лиал Lial

Во текот на 15 години постоење, ЛИАЛ се развивал во повеќе аспекти, но повеќе кон аспектот на приближување на компанијата со потрошувачите, исполнување на нивните потреби како и оставање простор да потрошувачите ја осетат позитивната и топла атмосфера во компанијата. Како компанија ориентирана кон потрошувачите, ние се обидуваме да ги интегрираме трите најважни елементи за една современа компанија - искуство, професионалност и искреност - директно кон нашата единствена цел - исполнување на желбите на потрошувачите.

Vo tekot na 15 godini postoene, LIAL se razvival vo poveke aspekti, no poveke kon aspektot na priblizuvane na kompanijata so potrosuvacite, ispolnuvane na nivnite potrebi kako i ostavane prostor da potrosuvacite ja osetat pozitivnata i topla atmosfera vo kompanijata. Kako kompanija orientirana kon potrosuvacite, nie se obiduvame da gi integrirame trite najvazni elementi za edna sovremena kompanija - iskustvo, profesionalnost i iskrenost - direktno kon nasata edinstvena cel - ispolnuvane na zelbite na potrosuvacite.

Слични сајтови

Зејно Комерц

5957 Зејно Комерц е компанија која има за цел да им удоволи на сите Потрошувачи на големо и мало, Повеќе »

Емел

1142 Емел - Салон за теписи Повеќе »

Сибиос Електроник

5766 Добредојде во Сибиос електроник! Сервис за ЛЦД,ЛЕД,ПЛАЗМА телевизори и монитори. Повеќе »

Деспина

2504 ДООЕЛ “Деспина 2002“ - Кавадарци е претпријатие во приватна сопственост кое постои од 1990 и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Лиал