logo


5185

Студио 5 Studio 5

Студио 5 е компанија која постои повеќе од 16 години на Македонскиот пазар и брои успешни имплементации на проекти од мал, среден и голем карактер. Преставува еден од лидерите во маркетинг сверата на просторот на Република Македонија, покривајки широк спектар на услуги кои се неминовни во процесот при подготвување на маркетинг кампањите, рекламирањето и креирањето на брендови. Студио 5 нуди комплетен сервис и подршка во делот на Стратегиски планови, Бизнис планови и Маркетинг планови, кои се неминовни компоненти од процесот на креирање, растење и развивање на компаниите.

Studio 5 e kompanija koja postoi poveke od 16 godini na Makedonskiot pazar i broi uspesni implementacii na proekti od mal, sreden i golem karakter. Prestavuva eden od liderite vo marketing sverata na prostorot na Republika Makedonija, pokrivajki sirok spektar na uslugi koi se neminovni vo procesot pri podgotvuvane na marketing kampanite, reklamiraneto i kreiraneto na brendovi. Studio 5 nudi kompleten servis i podrska vo delot na Strategiski planovi, Biznis planovi i Marketing planovi, koi se neminovni komponenti od procesot na kreirane, rastene i razvivane na kompaniite.

Слични сајтови

MarketKonekt

7222 MarketKonekt е единствен онлајн маркет што директно ги поврзува бизнисите и потрошувачите од Повеќе »

Медиа Принт Македонија

6164 Медиа Принт Македонија(МПМ) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана Повеќе »

КП Македонија експорт

4900 КП МАКЕДОНИЈА-ЕКСПОРТ е оформена од Калин Бабушку и Петар Лазаров и е единствен вид на Повеќе »

Менсам

6177 Менсам е една од првите компании во Македонија која почна со дизајнирање и изработување Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Студио 5