logo


527

Pro Kolekt Pro Kolekt

ПРО КОЛЕКТ ДОО Скопје е основан во средината на 2006 година и остварува одлични резултати на подрачјето на вонсудска наплата на долгови и побарувања како и на изработка на бонитетни извештаи на правни субјекти во земјата, а со изградената мрежа на сестрински фирми на територијата на ЈИ (Југоисточна) Европа е активно вклучен во системот на истоветни агенции во целиот свет.

PRO KOLEKT DOO Skopje e osnovan vo sredinata na 2006 godina i ostvaruva odlicni rezultati na podracjeto na vonsudska naplata na dolgovi i pobaruvana kako i na izrabotka na bonitetni izvestai na pravni subjekti vo zemjata, a so izgradenata mreza na sestrinski firmi na teritorijata na JI (Jugoistocna) Evropa e aktivno vklucen vo sistemot na istovetni agencii vo celiot svet.

Слични сајтови

Брокерска куќа Еурохаус

2238 Брокерска куќа Еурохаус АД Скопје, која од Мај 2008 година успешно работи како членка на Повеќе »

Хилл Интернатионал

6480 Хилл Интернатионал Македонија– Повеќе од класичен HR консалтинг. Бидете пред Повеќе »

Мобилити Брокер

7923 Осигурителното брокерско друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје е Ваш консултант, посредник и Повеќе »

Меѓународен совет на инвеститори

3336 Меѓународен совет на инвеститори Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Pro Kolekt