logo


527

Pro Kolekt Pro Kolekt

ПРО КОЛЕКТ ДОО Скопје е основан во средината на 2006 година и остварува одлични резултати на подрачјето на вонсудска наплата на долгови и побарувања како и на изработка на бонитетни извештаи на правни субјекти во земјата, а со изградената мрежа на сестрински фирми на територијата на ЈИ (Југоисточна) Европа е активно вклучен во системот на истоветни агенции во целиот свет.

PRO KOLEKT DOO Skopje e osnovan vo sredinata na 2006 godina i ostvaruva odlicni rezultati na podracjeto na vonsudska naplata na dolgovi i pobaruvana kako i na izrabotka na bonitetni izvestai na pravni subjekti vo zemjata, a so izgradenata mreza na sestrinski firmi na teritorijata na JI (Jugoistocna) Evropa e aktivno vklucen vo sistemot na istovetni agencii vo celiot svet.

Слични сајтови

Брокерска куќа Еурохаус

2238 Брокерска куќа Еурохаус АД Скопје, која од Мај 2008 година успешно работи како членка на Повеќе »

Berkshire International Investments

7437 Нудиме инвестирање во недвижнини, изградба на деловни и резеденцијални објекти, понуда на Повеќе »

Имекс Дата

8033 Нашата мисија е на домашните и меѓународните деловни клиенти да им обезбедиме навремени и Повеќе »

С-Лизинг

6171 Друштвото за лизинг С-Лизинг Доо Скопје е основано во март 2009 година. Групацијата С-Лизинг Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Pro Kolekt