logo


53

VipOperator VipOperator

Vip е мобилен оператор во Македонија, член на Telekom Austria Group, која брои повеќе од 23 милиони задоволни корисници во осум земји од регионот. Позната како лидер во иновациите, со развивање на нови технологии и услуги кои за првпат се воведуваат на пазарите каде што сѐ присутни.Корисниците и нивните индивидуални потреби, кај нас се секогаш на прво место. Освен современата технологија која ја имплементиравме во нашиот ГСМ систем, на корисниците на Vip им стои на располагање поддршката од нашите вработени. Со непосреден и професионален контакт ќе им овозможиме на корисниците на нашата мрежа, слобода во комуникацијата -повеќе разговор и подобри услуги.

Vip e mobilen operator vo Makedonija, clen na Telekom Austria Group, koja broi poveke od 23 milioni zadovolni korisnici vo osum zemji od regionot. Poznata kako lider vo inovaciite, so razvivane na novi tehnologii i uslugi koi za prvpat se voveduvaat na pazarite kade sto sѐ prisutni.Korisnicite i nivnite individualni potrebi, kaj nas se sekogas na prvo mesto. Osven sovremenata tehnologija koja ja implementiravme vo nasiot GSM sistem, na korisnicite na Vip im stoi na raspolagane poddrskata od nasite vraboteni. So neposreden i profesionalen kontakt ke im ovozmozime na korisnicite na nasata mreza, sloboda vo komunikacijata -poveke razgovor i podobri uslugi.

Слични сајтови

Кабелскиот Дистрибутивен Систем СПАЈДЕР-НЕТ

4277 Кабелскиот Дистрибутивен Систем СПАЈДЕР-НЕТ започна со работа на 1 септември 2002 година, Повеќе »

Telefoniraj.mk

524 Vox-One е телефонски оператор кој овозможува телефонирање кон сите дестинации во светот и Повеќе »

АБ Електроник

1413 АБ Електроник Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар VipOperator