logo


546

Кубус инженеринг Kubus inzenering

Друштвото за градежништво КУБУС™ ДООЕЛ од Скопје е основано во 1992 година со основната дејност високоградба. КУБУС™ ДООЕЛ Скопје во своето седумнаесетгодишно работење јасно ја издиференцира својата позиција на пазарот на градежништвото во Р.Македонија со богата референтна листа на проектирани и изведени деловни и станбени објекти. Во изминатите години на постоење и работење во Р.Македонија изведени се над 70 станбено деловни објекти, со вкупна површина од 200.000 м2 или на годишно ниво просечно се изведуваат 13.300м2

Drustvoto za gradeznistvo KUBUS™ DOOEL od Skopje e osnovano vo 1992 godina so osnovnata dejnost visokogradba. KUBUS™ DOOEL Skopje vo svoeto sedumnaesetgodisno rabotene jasno ja izdiferencira svojata pozicija na pazarot na gradeznistvoto vo R.Makedonija so bogata referentna lista na proektirani i izvedeni delovni i stanbeni objekti. Vo izminatite godini na postoene i rabotene vo R.Makedonija izvedeni se nad 70 stanbeno delovni objekti, so vkupna povrsina od 200.000 m2 ili na godisno nivo prosecno se izveduvaat 13.300m2

Слични сајтови

Експертс

1875 Експертс е специјализирано претпријатие во приватна сопственост, кое се бави со компримираниот Повеќе »

А.Д. Бетон

548 Друштвото за Градежништво БЕТОН - Акционерско Друштво – Скопје е градежна компанија, која е Повеќе »

ЧЕЛИК - КНБ доо

1981 Фирмата ЧЕЛИК - КНБ доо од Скопје е основана во 2006 година, со мал почетен капитал и Повеќе »

Rudi Kompani -RK

3985 Со своите системи нудиме модерни, квалитетни решенија за уредување на вашите градби. Со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Кубус инженеринг