logo


548

А.Д. Бетон A.D. Beton

Друштвото за Градежништво БЕТОН - Акционерско Друштво – Скопје е градежна компанија, која е основана во далечната 1947 година со интеграција на неколку мали и слабо опремени тогашни претпријатија. Многу години поминаа од оние ударнички денови кога БЕТОН со елан и жар се вклучи во битката за издигање на Tатковината од пепелот на Втората Светска Војна. Низ годините, минувајќи низ многу етапи на трансформации на самото општество, со постојан, континуиран и динамичен развој, БЕТОН израсна во една од водечките градежни компании на Балканот.

Drustvoto za Gradeznistvo BETON - Akcionersko Drustvo – Skopje e gradezna kompanija, koja e osnovana vo dalecnata 1947 godina so integracija na nekolku mali i slabo opremeni togasni pretprijatija. Mnogu godini pominaa od onie udarnicki denovi koga BETON so elan i zar se vkluci vo bitkata za izdigane na Tatkovinata od pepelot na Vtorata Svetska Vojna. Niz godinite, minuvajki niz mnogu etapi na transformacii na samoto opstestvo, so postojan, kontinuiran i dinamicen razvoj, BETON izrasna vo edna od vodeckite gradezni kompanii na Balkanot.

Слични сајтови

АДСДП-Струмица

5909 Официјален веб сајт на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со Повеќе »

Алмонт

1131 “АЛМОНТ“ ДОО – Штип во светот на градежништвото е присутен од далечната 1992 година.Водена со Повеќе »

ТД Дими Компани

1903 Приватната компанија ,,ТД Дими Компани,, (1997) го обележа своето 9 годишно успешно постоење и Повеќе »

Birosafe

351 ДПТУ "BIROSAFE" ДООЕЛ Струмица е инжинеринг компанија, која е оформена во 2001 година и која Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар А.Д. Бетон