logo


548

А.Д. Бетон A.D. Beton

Друштвото за Градежништво БЕТОН - Акционерско Друштво – Скопје е градежна компанија, која е основана во далечната 1947 година со интеграција на неколку мали и слабо опремени тогашни претпријатија. Многу години поминаа од оние ударнички денови кога БЕТОН со елан и жар се вклучи во битката за издигање на Tатковината од пепелот на Втората Светска Војна. Низ годините, минувајќи низ многу етапи на трансформации на самото општество, со постојан, континуиран и динамичен развој, БЕТОН израсна во една од водечките градежни компании на Балканот.

Drustvoto za Gradeznistvo BETON - Akcionersko Drustvo – Skopje e gradezna kompanija, koja e osnovana vo dalecnata 1947 godina so integracija na nekolku mali i slabo opremeni togasni pretprijatija. Mnogu godini pominaa od onie udarnicki denovi koga BETON so elan i zar se vkluci vo bitkata za izdigane na Tatkovinata od pepelot na Vtorata Svetska Vojna. Niz godinite, minuvajki niz mnogu etapi na transformacii na samoto opstestvo, so postojan, kontinuiran i dinamicen razvoj, BETON izrasna vo edna od vodeckite gradezni kompanii na Balkanot.

Слични сајтови

АТА Металотехника

2043 Се започна во далечната 1987 година во една мала продавничка за водоводни материјали во Повеќе »

ИЗЕОС

1607 Повеќе од 9 години компанијата успешно функционира на Македонскиот пазар, пласирајќи широка Повеќе »

Цивкон АГИ

6953 Цивкон АГИ доо е градежна компанија стручна за изведба на објекти од секаков тип. Kога истата Повеќе »

Етапа Проект

3421 Етапа Проект Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар А.Д. Бетон