logo


548

А.Д. Бетон A.D. Beton

Друштвото за Градежништво БЕТОН - Акционерско Друштво – Скопје е градежна компанија, која е основана во далечната 1947 година со интеграција на неколку мали и слабо опремени тогашни претпријатија. Многу години поминаа од оние ударнички денови кога БЕТОН со елан и жар се вклучи во битката за издигање на Tатковината од пепелот на Втората Светска Војна. Низ годините, минувајќи низ многу етапи на трансформации на самото општество, со постојан, континуиран и динамичен развој, БЕТОН израсна во една од водечките градежни компании на Балканот.

Drustvoto za Gradeznistvo BETON - Akcionersko Drustvo – Skopje e gradezna kompanija, koja e osnovana vo dalecnata 1947 godina so integracija na nekolku mali i slabo opremeni togasni pretprijatija. Mnogu godini pominaa od onie udarnicki denovi koga BETON so elan i zar se vkluci vo bitkata za izdigane na Tatkovinata od pepelot na Vtorata Svetska Vojna. Niz godinite, minuvajki niz mnogu etapi na transformacii na samoto opstestvo, so postojan, kontinuiran i dinamicen razvoj, BETON izrasna vo edna od vodeckite gradezni kompanii na Balkanot.

Слични сајтови

Фрагмат

489 Почетокот на производството на материјали за изолација датира од далечната 1937 година, кога Повеќе »

Ман-Дра

7122 Компанијата „Ман-Дра“ е формирана 1999 година и веднаш по формирањето започнавме со Повеќе »

Беровиќ бетон

4789 Беровиќ бетон е специјализирана компанија за производство на готов бетон, вградување на готов Повеќе »

Metalterm

1159 Основна дејност на нашата фирма е увоз и трговија на материјали за водовод греење, арматура за Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар А.Д. Бетон