logo


5496

Галус-Галус Galus-Galus

Задружението на живинари Галус-Галус е формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, а со цел соработка помеѓу живинарите со локализирана активност, развивање на меѓусебната соработка помеѓу живинарито со локализирана активност на територијата на Република Македонија, разменување на искуства...

Zadruzenieto na zivinari Galus-Galus e formirano so slobodno zdruzuvane na graganite, zaradi ostvaruvane zastita i usoglasuvane na svoite interesi i uveruvana, a so cel sorabotka pomegu zivinarite so lokalizirana aktivnost, razvivane na megusebnata sorabotka pomegu zivinarito so lokalizirana aktivnost na teritorijata na Republika Makedonija, razmenuvane na iskustva...

Слични сајтови

Федерација на фармерите на РМ

3312 Федерацијата на фармерите на Република Македонија е доброволно, непартиско, невладино Повеќе »

Ленка

7883 Движењето за социјална правда – Ленка претставува група луѓе кои се противат на капитализмот, Повеќе »

Здружение на судиите на РМ

3310 Здружението на судиите на Република Македонија е доброволна, неполитичка и непрофитна Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Галус-Галус