logo


550

Филмар пласт Filmar plast

Модерните, современи прозорци се многу повеќе од извор на дневна светлина и не ја остваруваат само функцијата проветрување на просториите. Прозорците играат важна улога со тоа што исполнуваат бројни технолошки барања: топлинска и звучна изолација, заштита од грабеж и провали, заштита од надворешни атмосферски влијанија и проветрување.

Modernite, sovremeni prozorci se mnogu poveke od izvor na dnevna svetlina i ne ja ostvaruvaat samo funkcijata provetruvane na prostoriite. Prozorcite igraat vazna uloga so toa sto ispolnuvaat brojni tehnoloski barana: toplinska i zvucna izolacija, zastita od grabez i provali, zastita od nadvoresni atmosferski vlijanija i provetruvane.

Слични сајтови

Инвеста Хаус

6801 Инвеста Хаус ДООЕЛ Скопје нуди геофизички услуги и недеструктивно тестирање. Во главно, Повеќе »

Да-Де Холдинг

7139 Да-Де Холдинг е Фирма која е основана во 2012 година. Целта ни беше многу јасна кога е Повеќе »

ИНДЕННА Скопје

2254 ИНДЕННА Скопје, Р. Македонија е компанија која постои на пазарот од 2006 год. и е партнер на Повеќе »

Евтимов

7376 Проектантското биро Евтимов е основано 2005 година во Радовиш.Нашата основна цел е создавање Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Филмар пласт