logo


550

Филмар пласт Filmar plast

Модерните, современи прозорци се многу повеќе од извор на дневна светлина и не ја остваруваат само функцијата проветрување на просториите. Прозорците играат важна улога со тоа што исполнуваат бројни технолошки барања: топлинска и звучна изолација, заштита од грабеж и провали, заштита од надворешни атмосферски влијанија и проветрување.

Modernite, sovremeni prozorci se mnogu poveke od izvor na dnevna svetlina i ne ja ostvaruvaat samo funkcijata provetruvane na prostoriite. Prozorcite igraat vazna uloga so toa sto ispolnuvaat brojni tehnoloski barana: toplinska i zvucna izolacija, zastita od grabez i provali, zastita od nadvoresni atmosferski vlijanija i provetruvane.

Слични сајтови

Квалитет пром

3430 КВАЛИТЕТ-ПРОМ е препознатливо име во областа на трговија со градежни материјали. Наша основна Повеќе »

Урбан Десинг

7762 Фирмата Урбан Десинг од Скопје е градежна компанија основана 2009 година, со скромни средства Повеќе »

Алфа проект

3389 Алфа проект -Градежна компанија која обезбедува комплетни решенија за своите Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Филмар пласт