logo


5505

Амвон Мк Amvon Mk

Амвон Мк е веб сајт за православната вера. Ова е лична веб-страна на свештеник Јани Мулев,клирик на Повардарската епархија при Светата Македонска Православна Црква – Охридска Архиепископија.

Amvon Mk e veb sajt za pravoslavnata vera. Ova e licna veb-strana na svestenik Jani Mulev,klirik na Povardarskata eparhija pri Svetata Makedonska Pravoslavna Crkva – Ohridska Arhiepiskopija.

Слични сајтови

Македонска Православна Црква

4585 Официјален вебсајт на Македонската Православна Црква - Охридска Архиепископија. Охридската Повеќе »

Еврејска Заедница - Битола

5888 Официјален веб сајт на Еврејската заедница - Битола. Шпански и португалски Eвреи, познти како Повеќе »

Исламски Младински Форум

6902 Мисијата на Исламскиот младински форум е промовирање и негување на универзалните вредности на Повеќе »

Божилак

6494 Библискиот центар "Божилак" е непрофитно здружение на граѓани-христијани чија цел и дејност е Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Амвон Мк