logo


5882

Унија Финансиска Скопје Unija Finansiska Skopje

Формирана во јануари 2004, Унија Финансиската Скопје (УФС), во август 2004 год. се стекна со лиценца од страна на Народна Банка на Република Македонија, како небанкарска финансиска институција која ги нуди услугите на ,, брз трансфер на пари‘‘.

Formirana vo januari 2004, Unija Finansiskata Skopje (UFS), vo avgust 2004 god. se stekna so licenca od strana na Narodna Banka na Republika Makedonija, kako nebankarska finansiska institucija koja gi nudi uslugite na ,, brz transfer na pari‘‘.

Слични сајтови

Шутевски Консалтинг

6838 Шутевски Консалтинг ДООЕЛ Куманово работи со повеќе мали и средни претпријатија за зголемување Повеќе »

Хилл Интернатионал

6480 Хилл Интернатионал Македонија– Повеќе од класичен HR консалтинг. Бидете пред Повеќе »

Поштенска Банка

277 Поштенска Штедилница, Скопје има корени уште од 1921 година, кога е донесена Уредбата за Повеќе »

Централна кооперативна банка АД Скопје

1423 Централна кооперативна банка АД Скопје е финансиска институција во РМ чиј мнозински пакет на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Унија Финансиска Скопје