logo


6

Proizvodi Proizvodi

Успешниот бизнис зависи од многу фактори, една од најважните е секако следење на потребите на потрошувачите и постојана комуникација со нив. Токму затоа следејќи ги потребите на Македонските компании го креиравме сервисот proizvodi.mk кој на Македонските компании им овозможува ефикасно и лесно претставување на најголемиот медиум во Македонија – интернетот. Преку сервисот proizvodi.mk секоја компанија во Македонија без разлика на дејност или големина може да креира веб страна за компанијата или специјална страна за одреден производ. Нашиот тим Ви стои на располагање и нуди бесплатни консултации при креирањето на веб страните. Преку нашата соработка со Media Solutions и сервисот за интернет реклами www.keepaneye.mk, proizvodi.mk нуди специјални пакети кои покрај изработката на веб страни вклучува и интернет реклами на најпосетените Македонски веб сајтови. Искористете ги и Вие придобивките од интернет претставувањето и бидете присутни пред Вашите клиент 24/7.

Uspesniot biznis zavisi od mnogu faktori, edna od najvaznite e sekako sledene na potrebite na potrosuvacite i postojana komunikacija so niv. Tokmu zatoa sledejki gi potrebite na Makedonskite kompanii go kreiravme servisot proizvodi.mk koj na Makedonskite kompanii im ovozmozuva efikasno i lesno pretstavuvane na najgolemiot medium vo Makedonija – internetot. Preku servisot proizvodi.mk sekoja kompanija vo Makedonija bez razlika na dejnost ili golemina moze da kreira veb strana za kompanijata ili specijalna strana za odreden proizvod. Nasiot tim Vi stoi na raspolagane i nudi besplatni konsultacii pri kreiraneto na veb stranite. Preku nasata sorabotka so Media Solutions i servisot za internet reklami www.keepaneye.mk, proizvodi.mk nudi specijalni paketi koi pokraj izrabotkata na veb strani vklucuva i internet reklami na najposetenite Makedonski veb sajtovi. Iskoristete gi i Vie pridobivkite od internet pretstavuvaneto i bidete prisutni pred Vasite klient 24/7.

Слични сајтови

Македонски институт за медиуми

3319 На 26 Април, 2001 невладината организација Македонски прес центар, Данската школа за Повеќе »

Форум

926 Магазинот „Форум“ има современа европска провиниенција, преку својот модерен дизајн и уникатна Повеќе »

Чорба Мк

5494 Чорба Мк е забавен интернет портал за секојдневни интересни настани и насмевки. Посетете го Повеќе »

Fashionel.Mk

6588 Она што би требало да го знаете за нас е дека домашниот интернетски простор го збогатуваме со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Proizvodi