logo


605

Македонски документи Makedonski dokumenti

Macedonian Documents (Македонски Документи е некомерцијален сајт, чија цел е промоција на вековната македонска историја, традиција, уметност, литературно творештво, докажување на континуитетот на Македонците и македонската национална свест и неутрализирање на странските пропаганди насочени против Македонија и Македонците.

Macedonian Documents (Makedonski Dokumenti e nekomercijalen sajt, cija cel e promocija na vekovnata makedonska istorija, tradicija, umetnost, literaturno tvorestvo, dokazuvane na kontinuitetot na Makedoncite i makedonskata nacionalna svest i neutralizirane na stranskite propagandi nasoceni protiv Makedonija i Makedoncite.

Слични сајтови

ООУ „Рампо Левката“ Прилеп

5438 Посетете го официјалниот веб сајт на ООУ „Рампо Левката“ – Прилеп и бидете во тек со проектите Повеќе »

Да научиме

7478 Портал за млади! Прва, најголема и единствена база на приватни подучувачи во Р. Повеќе »

Медиа Арт Студио

3622 "Медиа Арт Студио" е едукативен центар за англиски јазик специјализиран за деца од 4-14 Повеќе »

СУГС “Лазар Танев”

5471 Средното училиште на Град Скопје “Лазар Танев” е познат и признат центар за образование и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Македонски документи