logo


605

Македонски документи Makedonski dokumenti

Macedonian Documents (Македонски Документи е некомерцијален сајт, чија цел е промоција на вековната македонска историја, традиција, уметност, литературно творештво, докажување на континуитетот на Македонците и македонската национална свест и неутрализирање на странските пропаганди насочени против Македонија и Македонците.

Macedonian Documents (Makedonski Dokumenti e nekomercijalen sajt, cija cel e promocija na vekovnata makedonska istorija, tradicija, umetnost, literaturno tvorestvo, dokazuvane na kontinuitetot na Makedoncite i makedonskata nacionalna svest i neutralizirane na stranskite propagandi nasoceni protiv Makedonija i Makedoncite.

Слични сајтови

СУГС „Арсени Јовков“ – Скопје

5256 Средното економско и правно училиште на Град Скопје „Арсени Јовков“ постои веќе 50 години. Во Повеќе »

Гимназија "Мирче Ацев" Прилеп

4241 Воведувањето на новиот концепт на насочено образование и неговите промени во наредните години, Повеќе »

СОУ "Наум Наумовски Борче" - Крушево

6025 Средното општинско училиште „ Наум Наумовски- Борче“ се наоѓа во непосредна близина на Повеќе »

Писи-е центар

4128 Образовен центар ПИСИ/ Туторски образовен центар Добитник на Св. Климентовата награда на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Македонски документи