logo


62

Moznosti Ohrid Moznosti Ohrid

Пролет '98-ма започнавме со визија, две година подоцна стана семејна дејност: "Посредување во промет со недвижности" позната на пазарот како Агенција за недвижности "МОЖНОСТИ" Охрид ДООЕЛ. Носител на дејноста е Венко Наумоски, дипл. правник со Сертификат за брокер-менаџер од Фебруари 2000та година, кога Агенцијата стана членка на МААН (Македонска асоцијација на агенции за недвижности). Нашата мисија е: "Да го подобриме животот и работата на луѓето преку продажба односно стекнување недвижност". Среќни сме што помогнавме стотици клиенти да склучат купопродажни трансакции; да ги остварат своите лични, семејни и деловни планови. Согласно изреката: "Биди добар во нешто" се специјализиравме во една единствена дејност - посредување во купопродажба на недвижности на територија на општина Охрид.

Prolet '98-ma zapocnavme so vizija, dve godina podocna stana semejna dejnost: "Posreduvane vo promet so nedviznosti" poznata na pazarot kako Agencija za nedviznosti "MOZNOSTI" Ohrid DOOEL. Nositel na dejnosta e Venko Naumoski, dipl. pravnik so Sertifikat za broker-menadjer od Februari 2000ta godina, koga Agencijata stana clenka na MAAN (Makedonska asocijacija na agencii za nedviznosti). Nasata misija e: "Da go podobrime zivotot i rabotata na lugeto preku prodazba odnosno steknuvane nedviznost". Srekni sme sto pomognavme stotici klienti da sklucat kupoprodazni transakcii; da gi ostvarat svoite licni, semejni i delovni planovi. Soglasno izrekata: "Bidi dobar vo nesto" se specijaliziravme vo edna edinstvena dejnost - posreduvane vo kupoprodazba na nedviznosti na teritorija na opstina Ohrid.

Слични сајтови

Makedonski institut za kvalitet

3958 Техничките прегледи и периодични испитувања и стручните работи од областа на безбедност и Повеќе »

Имиџ ПР

3458 ImagePR е етаблирана и по многу нешта уникатна Агенција за oдноси со јавноста и промоција во Повеќе »

Друштвото за обезбедување имот и лица МДН

2660 Друштвото за обезбедување имот и лица МДН обезбедување Доо како правен наследник на Друштвото Повеќе »

Domik Nedviznosti

57 Домик Недвижности е професионална агенција за недвижности каде што работат млади и амбициозни Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Moznosti Ohrid