logo


629

Техничко образование Tehnicko obrazovanie

Промовирање на наставата по ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, споделување на позитивни искуства во наставата ,размена на идеии, линкови, фотографии, документи и се друго што би ни помогнало за успешна и креативна настава. Страната е наменета за наставниците кои предаваат техничко образование,учениците и за сите љубители на техниката.

Promovirane na nastavata po TEHNICKO OBRAZOVANIE, spodeluvane na pozitivni iskustva vo nastavata ,razmena na ideii, linkovi, fotografii, dokumenti i se drugo sto bi ni pomognalo za uspesna i kreativna nastava. Stranata e nameneta za nastavnicite koi predavaat tehnicko obrazovanie,ucenicite i za site lubiteli na tehnikata.

Слични сајтови

www.petarpetkovski.com/

4134 Графички дизајнер , фотограф и музички продуцент.Специјализиран во облста на типографијата, Повеќе »

Maja Kikiritkova

7633 Official website about Maja Kikiritkova, macedonian fashion designer. Повеќе »

Life Substance

7596 Life Substance е блог креиран врз идејата за носење на уметноста поблиску до секојдневниот Повеќе »

Љупчо Илиевски

6168 Љупчо Илиевски спаѓа во редот на најистакнатите македонски фотографи.Припадник е на средната Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Техничко образование