logo


636

Хисар Компани Hisar Kompani

Хисар Компани ДОО Скопје е Друштво за производство на мидибуси и автобуси, ремонт и сервисирање на автобуси и камиони. Формирано е 13.06.2005 год. со локација на површина од 13.000 м2, во непосредна близина на градот Скопје, во индустриска зона Визбегово. Друштвото Хисар Компани располага со соодветен искусен кадар за сервисирање и производство на автобуси кој потекнува од поранешната фабрика за производство на автобуси ФАС 11 ОКТОМВРИ АД Скопје и искусни високо квалификувани бравари од Р. Турција.

Hisar Kompani DOO Skopje e Drustvo za proizvodstvo na midibusi i avtobusi, remont i servisirane na avtobusi i kamioni. Formirano e 13.06.2005 god. so lokacija na povrsina od 13.000 m2, vo neposredna blizina na gradot Skopje, vo industriska zona Vizbegovo. Drustvoto Hisar Kompani raspolaga so soodveten iskusen kadar za servisirane i proizvodstvo na avtobusi koj poteknuva od poranesnata fabrika za proizvodstvo na avtobusi FAS 11 OKTOMVRI AD Skopje i iskusni visoko kvalifikuvani bravari od R. Turcija.

Слични сајтови

Д.Н.К.В.-Комерц

1817 Фирмата "Д.Н.К.В.-Комерц" е основана во далечната 1960 година од господинот Димитар Повеќе »

Ан-Го Шпед

5870 Автоплац Ан-Го Шпед од Битола врши увоз на половни возила од странство. Погледнете ги Повеќе »

Скендеровски

4753 Компанијата Скендеровски е формирана во 1992 година, има повеќе од 20 вработени и е водена од Повеќе »

Центар за возила Струмица

4473 Во Нашиот продажен салон можете да ја најдете комплетната програма од Мишелин и се друго од Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Хисар Компани