logo


636

Хисар Компани Hisar Kompani

Хисар Компани ДОО Скопје е Друштво за производство на мидибуси и автобуси, ремонт и сервисирање на автобуси и камиони. Формирано е 13.06.2005 год. со локација на површина од 13.000 м2, во непосредна близина на градот Скопје, во индустриска зона Визбегово. Друштвото Хисар Компани располага со соодветен искусен кадар за сервисирање и производство на автобуси кој потекнува од поранешната фабрика за производство на автобуси ФАС 11 ОКТОМВРИ АД Скопје и искусни високо квалификувани бравари од Р. Турција.

Hisar Kompani DOO Skopje e Drustvo za proizvodstvo na midibusi i avtobusi, remont i servisirane na avtobusi i kamioni. Formirano e 13.06.2005 god. so lokacija na povrsina od 13.000 m2, vo neposredna blizina na gradot Skopje, vo industriska zona Vizbegovo. Drustvoto Hisar Kompani raspolaga so soodveten iskusen kadar za servisirane i proizvodstvo na avtobusi koj poteknuva od poranesnata fabrika za proizvodstvo na avtobusi FAS 11 OKTOMVRI AD Skopje i iskusni visoko kvalifikuvani bravari od R. Turcija.

Слични сајтови

Здружение на Возачите Кочани

1776 Во 1957 година, група ентузијасти возачи од Кочани изразија желба да формираат организација Повеќе »

Здружение на возачи “Неготино”

1849 Здружението на возачи “Неготино” е невладина и неполитичка организација со целосен правен Повеќе »

Хипа - Пи

6505 Квалитетот на производите на Хипа-Пи го обезбедува инженерскиот кадар со работно искуство од Повеќе »

Компас Компани

7858 Компас Компани Тетово - претпријатие за обнова на мотори. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Хисар Компани