logo


636

Хисар Компани Hisar Kompani

Хисар Компани ДОО Скопје е Друштво за производство на мидибуси и автобуси, ремонт и сервисирање на автобуси и камиони. Формирано е 13.06.2005 год. со локација на површина од 13.000 м2, во непосредна близина на градот Скопје, во индустриска зона Визбегово. Друштвото Хисар Компани располага со соодветен искусен кадар за сервисирање и производство на автобуси кој потекнува од поранешната фабрика за производство на автобуси ФАС 11 ОКТОМВРИ АД Скопје и искусни високо квалификувани бравари од Р. Турција.

Hisar Kompani DOO Skopje e Drustvo za proizvodstvo na midibusi i avtobusi, remont i servisirane na avtobusi i kamioni. Formirano e 13.06.2005 god. so lokacija na povrsina od 13.000 m2, vo neposredna blizina na gradot Skopje, vo industriska zona Vizbegovo. Drustvoto Hisar Kompani raspolaga so soodveten iskusen kadar za servisirane i proizvodstvo na avtobusi koj poteknuva od poranesnata fabrika za proizvodstvo na avtobusi FAS 11 OKTOMVRI AD Skopje i iskusni visoko kvalifikuvani bravari od R. Turcija.

Слични сајтови

Лес Ауто

3047 Лес Ауто е компанија која е овластен продажен салон и сервисер на возилата на Toyota. Повеќе »

Автогас

2367 Фирмата постои од 1 март 1999 година. Се занимава со вградување на плински уреди веќе 13 Повеќе »

Ratola Communications

4428 Да проектираш SUV за човекот на XXI век, не е никогаш проста задача. Затоа во разработката на Повеќе »

Мото Центар Motofox

4748 Продажба и сервис на мопеди, мотори, моторен и електричен алат, градинарски и рачен алат, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Хисар Компани