logo


6591

Здружение "Шумски Плод" Zdruzenie "Sumski Plod"

Здружението на собирачи, откупувачи, преработувачи и трговци со самоникнати видови – Шумски Плод е бизнис асоцијација на индустријата за самоникнати видови во Македонија која се темели на членство. Шумски Плод е здружение кое ги претставува компаниите вклучени во собирање, откуп, преработка и трговија со самоникнати видови. Повеке од 90 процени од членовите на Шумски Плод се мали компании.

Zdruzenieto na sobiraci, otkupuvaci, prerabotuvaci i trgovci so samoniknati vidovi – Sumski Plod e biznis asocijacija na industrijata za samoniknati vidovi vo Makedonija koja se temeli na clenstvo. Sumski Plod e zdruzenie koe gi pretstavuva kompaniite vkluceni vo sobirane, otkup, prerabotka i trgovija so samoniknati vidovi. Poveke od 90 proceni od clenovite na Sumski Plod se mali kompanii.

Слични сајтови

МАТИБ

6052 Официјален веб сајт на МАТИБ, Здружение на Стопанственици,трговци и еснафи Турци од Повеќе »

ЗМФБИ

6252 Здружението за медицинска физика и биомедицински инженеринг (ЗМФБИ) ги обединува малубројните Повеќе »

СУМНАЛ

5676 СУМНАЛ е здружение за развој на ромската заедница во Република Македонија. Ромите се Повеќе »

Ротари Клуб Куманово

6464 Ротари Клуб Куманово се влучува во кругот на Ротари Интернешнл на 30 декември 2010 година и од Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Здружение "Шумски Плод"