logo


66

Alkaloid Alkaloid

Во последните 20 години Алкалоид во своето осовременување има вложено меѓу 70 и 80 милиони евра, а паралелно со воведувањето нови технологии, се менува и структурата на вработените во полза на високо стручните кадри. Алкалоид во својата визија останува на определбата дека најголемата инвестиција за една компанија е во човекот и во неговата едукација за управување со нови технологии, што несомнено е важно за развојот и битисувањето на компанијата, чија успешна приказна продолжува со нови предизвици.

Vo poslednite 20 godini Alkaloid vo svoeto osovremenuvane ima vlozeno megu 70 i 80 milioni evra, a paralelno so voveduvaneto novi tehnologii, se menuva i strukturata na vrabotenite vo polza na visoko strucnite kadri. Alkaloid vo svojata vizija ostanuva na opredelbata deka najgolemata investicija za edna kompanija e vo covekot i vo negovata edukacija za upravuvane so novi tehnologii, sto nesomneno e vazno za razvojot i bitisuvaneto na kompanijata, cija uspesna prikazna prodolzuva so novi predizvici.

Слични сајтови

Киберг

7780 Киберг е Веледрогерија која се занимава со увоз , продажба и дистрибуција на традиционални Повеќе »

Replek

3987 Во согласност со концептот на развојната стратегија, една од основните цели во натамошниот Повеќе »

SAKO TRADE

3976 Фирмата е основана во 1995 год. Располагаме со 300 м2 продажен и магацински простор. САКО Повеќе »

Bauerfeind

68 Германско-хрватската фирма BAUERFEIND д.о.о. својата активност ја започнува во 1994 Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Alkaloid