logo


66

Alkaloid Alkaloid

Во последните 20 години Алкалоид во своето осовременување има вложено меѓу 70 и 80 милиони евра, а паралелно со воведувањето нови технологии, се менува и структурата на вработените во полза на високо стручните кадри. Алкалоид во својата визија останува на определбата дека најголемата инвестиција за една компанија е во човекот и во неговата едукација за управување со нови технологии, што несомнено е важно за развојот и битисувањето на компанијата, чија успешна приказна продолжува со нови предизвици.

Vo poslednite 20 godini Alkaloid vo svoeto osovremenuvane ima vlozeno megu 70 i 80 milioni evra, a paralelno so voveduvaneto novi tehnologii, se menuva i strukturata na vrabotenite vo polza na visoko strucnite kadri. Alkaloid vo svojata vizija ostanuva na opredelbata deka najgolemata investicija za edna kompanija e vo covekot i vo negovata edukacija za upravuvane so novi tehnologii, sto nesomneno e vazno za razvojot i bitisuvaneto na kompanijata, cija uspesna prikazna prodolzuva so novi predizvici.

Слични сајтови

Zegin

4083 фирмата ЗЕГИН претставува еден од потпорните столбови на македонскиот фармацевтски систем Повеќе »

Inter Evrogeneks

4112 Интер-Еврогенекс од Ново Село, Струмичко, е модерна фармацевтска и диететска компанија, која Повеќе »

ФитоФарм

2968 ФИТОФАРМ е компанија во целосно приватна сопственост на м-р Ленче Аџиска, специјалист по Повеќе »

Аптека Линова

4297 Аптека ЛИНОВА е реномирана здравствена установа која постои од 2007 година, со услужна Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Alkaloid