logo


6932

Борис Ношпал Boris Nospal

Борис Ношпал Адвокатска и патентна канцеларија! Адвокатска и патентна канцеларија е основана во 1993 година, од Борис Ношпал роден 1967 година, дипломиран правник од1990 година, со положен правосуден државен испит во 1993 година, во 1994 година стекнува и сертификат за заштита на индустриска сопственост. Денес канцеларијата ја сочинуваат три адвокати и три адвокати приправници.

Boris Nospal Advokatska i patentna kancelarija! Advokatska i patentna kancelarija e osnovana vo 1993 godina, od Boris Nospal roden 1967 godina, diplomiran pravnik od1990 godina, so polozen pravosuden drzaven ispit vo 1993 godina, vo 1994 godina steknuva i sertifikat za zastita na industriska sopstvenost. Denes kancelarijata ja socinuvaat tri advokati i tri advokati pripravnici.

Слични сајтови

Виш Управен Суд

7328 Виш Управен Суд Скопје Повеќе »

Адвокатска канцеларија Гичев

2018 Адвокатска канцеларија Гичев Повеќе »

Адвокатска Канцеларија ЛЕФКОВ

1785 Адвокатски совети, консултации и постапки за остварување на вашите права и интереси во сите Повеќе »

Извршител Златко Пејовски

2245 Извршителот Златко Пејовски отпочна со работа на 01. јуни 2006 година, со првата група Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Борис Ношпал