logo


705

Tilla Tilla

Tilla stylish kids wear е македонски детски бренд кој уште од самиот почеток е наменет за девојчиња, чија колекција покасно се развива и во Tilla boys. Визијата на Tilla, преку производниот процес и строгите проверки на квалитет е вткаена во своите креации со својот препознатлив израз, почнувајќи од дизајнот преку изборот на материјали па се до самата конструкција на моделот. Брендот Tilla , како и неговото име, има уникатен и трендовски стил. Tilla може да се опише како синтеза на светли, разнобојни и современи модни елементи. Таа ја изразува забавната, природната , разиграната и свежа перспектива на светот.

Tilla stylish kids wear e makedonski detski brend koj uste od samiot pocetok e namenet za devojcina, cija kolekcija pokasno se razviva i vo Tilla boys. Vizijata na Tilla, preku proizvodniot proces i strogite proverki na kvalitet e vtkaena vo svoite kreacii so svojot prepoznatliv izraz, pocnuvajki od dizajnot preku izborot na materijali pa se do samata konstrukcija na modelot. Brendot Tilla , kako i negovoto ime, ima unikaten i trendovski stil. Tilla moze da se opise kako sinteza na svetli, raznobojni i sovremeni modni elementi. Taa ja izrazuva zabavnata, prirodnata , razigranata i sveza perspektiva na svetot.

Слични сајтови

ОЈУДГ Младост

5022 Oпштинската јавна установа за деца детска градинка „Младост“ Тетово (ОЈУДГ „Младост“) Повеќе »

Plan Toys Македонија

2933 Ние создаваме играчки кои ја поттикнуваат детската имагинација и истовремено го помагаат Повеќе »

Хабиленд

3360 Пространа внатрешна игротека за деца до 12 години, со одвоен простор за најмладите. Надворешен Повеќе »

Детска градинка Наша Иднина

4618 Јавната општинска установа детска градинка "Наша иднина" – Прилеп е високоразвиена градинка. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Tilla