logo


705

Tilla Tilla

Tilla stylish kids wear е македонски детски бренд кој уште од самиот почеток е наменет за девојчиња, чија колекција покасно се развива и во Tilla boys. Визијата на Tilla, преку производниот процес и строгите проверки на квалитет е вткаена во своите креации со својот препознатлив израз, почнувајќи од дизајнот преку изборот на материјали па се до самата конструкција на моделот. Брендот Tilla , како и неговото име, има уникатен и трендовски стил. Tilla може да се опише како синтеза на светли, разнобојни и современи модни елементи. Таа ја изразува забавната, природната , разиграната и свежа перспектива на светот.

Tilla stylish kids wear e makedonski detski brend koj uste od samiot pocetok e namenet za devojcina, cija kolekcija pokasno se razviva i vo Tilla boys. Vizijata na Tilla, preku proizvodniot proces i strogite proverki na kvalitet e vtkaena vo svoite kreacii so svojot prepoznatliv izraz, pocnuvajki od dizajnot preku izborot na materijali pa se do samata konstrukcija na modelot. Brendot Tilla , kako i negovoto ime, ima unikaten i trendovski stil. Tilla moze da se opise kako sinteza na svetli, raznobojni i sovremeni modni elementi. Taa ja izrazuva zabavnata, prirodnata , razigranata i sveza perspektiva na svetot.

Слични сајтови

ЈОУДГ "Јасна Ристеска" - Охрид

6668 ЈОУДГ "Јасна Ристеска" - Охрид ја сочинуваат пет објекти и тоа: "ЦЕНТРАЛНА", "РАЗВИГОРЧЕ", Повеќе »

Градинка Буба Мара

4594 Раниот детски развој кај децата од 0 до 6 годишна возраст претставува најважен дел во животот Повеќе »

Панкомерц

7053 Панкомерц Доо Скопје ви нуди широк асортиман на играчки и детска и бебешка опрема. Повеќе »

Игротеката „БАМБИ“

3729 Игротеката „БАМБИ“ е основана во 2002 година. Се наоѓа на ул. Фредерих Шопен бр.4, Скопје, во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Tilla