logo


71

Bifruit Bifruit

Природните овошни сокови Bifruit, како иновативен производ на Млекара а.д. Битола, се појавија во декември 1997 година под името "битолски сокови". Како што поминуваа годините, производната палета на битолските сокови се ширеше сè повеќе и повеќе. Во таа насока, во периодот од 2003 до 2006 година се појавија овошните сокови "Oti", а во периодот од 2006 до 2009 година се појавија и овошните сокови "benefit", како дополнување на основната палета на битолските сокови.

Prirodnite ovosni sokovi Bifruit, kako inovativen proizvod na Mlekara a.d. Bitola, se pojavija vo dekemvri 1997 godina pod imeto "bitolski sokovi". Kako sto pominuvaa godinite, proizvodnata paleta na bitolskite sokovi se sirese sè poveke i poveke. Vo taa nasoka, vo periodot od 2003 do 2006 godina se pojavija ovosnite sokovi "Oti", a vo periodot od 2006 do 2009 godina se pojavija i ovosnite sokovi "benefit", kako dopolnuvane na osnovnata paleta na bitolskite sokovi.

Слични сајтови
Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Bifruit