logo


7332

Полиса Плус Polisa Plus

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје ги застапува клиентите кои имаат или сакаат да склучат договор за осигурување. Осигурителното брокерско друштво соработува со сите друштва за осигурување во Република Македонија и ги застапува сите видови (класи и подкласи) на осигурување.

POLISA PLUS AD Skopje gi zastapuva klientite koi imaat ili sakaat da sklucat dogovor za osiguruvane. Osiguritelnoto brokersko drustvo sorabotuva so site drustva za osiguruvane vo Republika Makedonija i gi zastapuva site vidovi (klasi i podklasi) na osiguruvane.

Слични сајтови

ТП Ревизор

2410 ТП РЕВИЗОР-С Струмица е ревизорска канцеларија формирана согласно законските прописи на Повеќе »

Алта Виста Брокер

2030 Алта Виста Брокер Повеќе »

Трио Консалтинг

6609 Трио Консалтинг Гевгелија е друштво за вршење ревизија и консалтинг. Персоналот на Друштвото Повеќе »

Сава Осигурување

279 Како Ваш сигурен и стабилен партнер, Сава Осигурување АД Скопје секогаш Ви нуди производи Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Полиса Плус