logo


7332

Полиса Плус Polisa Plus

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје ги застапува клиентите кои имаат или сакаат да склучат договор за осигурување. Осигурителното брокерско друштво соработува со сите друштва за осигурување во Република Македонија и ги застапува сите видови (класи и подкласи) на осигурување.

POLISA PLUS AD Skopje gi zastapuva klientite koi imaat ili sakaat da sklucat dogovor za osiguruvane. Osiguritelnoto brokersko drustvo sorabotuva so site drustva za osiguruvane vo Republika Makedonija i gi zastapuva site vidovi (klasi i podklasi) na osiguruvane.

Слични сајтови

Рафајловски Консалтинг и Ревизија

283 Рафајловски Консалтинг е компанија основана во 1991 година и е водечка во Република Повеќе »

Централна кооперативна банка АД Скопје

1423 Централна кооперативна банка АД Скопје е финансиска институција во РМ чиј мнозински пакет на Повеќе »

Бизнис Акаунтинг

5743 Бизнис Акаунтинг – друштво за сметководство и консалтинг. Искусен кадар кој е спремен да Повеќе »

Унија Финансиска Скопје

5882 Формирана во јануари 2004, Унија Финансиската Скопје (УФС), во август 2004 год. се стекна со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Полиса Плус