logo


743

SONET Network Solution SONET Network Solution

Сонет е еден од првите Интернет и VPN сервис понудувачи во Македонија. Како еден од пионерите во промовирањето на Интернет технологијата во земјата, Сонет постојано ги насочува своите деловни активности кон обезбедување на софистицирани современи IP решенија според највисоките светски стандарди.

Sonet e eden od prvite Internet i VPN servis ponuduvaci vo Makedonija. Kako eden od pionerite vo promoviraneto na Internet tehnologijata vo zemjata, Sonet postojano gi nasocuva svoite delovni aktivnosti kon obezbeduvane na sofisticirani sovremeni IP resenija spored najvisokite svetski standardi.

Слични сајтови

Infinite Solutions

6481 Infinite Solutions е информатичка компанија специјализирана за системска интеграција и развој Повеќе »

Vegas Computers

670 Vegas Computers увезува финални производи од Американските компании IBM,COMPAQ,HP,DELL. Ви Повеќе »

Алса Нет

6803 Алса Нет - Сервис и продажба на Ит опрема. Ви треба одржување или сервис за вашата ИТ опрема? Повеќе »

Power SS

4454 НАшата мисија е постојан пораст заедно со нашите порошувачи и да им докажеме дека сме одличен Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар SONET Network Solution