logo


743

SONET Network Solution SONET Network Solution

Сонет е еден од првите Интернет и VPN сервис понудувачи во Македонија. Како еден од пионерите во промовирањето на Интернет технологијата во земјата, Сонет постојано ги насочува своите деловни активности кон обезбедување на софистицирани современи IP решенија според највисоките светски стандарди.

Sonet e eden od prvite Internet i VPN servis ponuduvaci vo Makedonija. Kako eden od pionerite vo promoviraneto na Internet tehnologijata vo zemjata, Sonet postojano gi nasocuva svoite delovni aktivnosti kon obezbeduvane na sofisticirani sovremeni IP resenija spored najvisokite svetski standardi.

Слични сајтови

CyberSecurity.mk

3840 Currently, humans can be either the strongest or the weakest link in any information security Повеќе »

Artisoft

493 Нашето име се поврзува со интернет/интранет и интегрирани информациони системи со понуда на Повеќе »

ТДК Компјутери

7961 Во еден брзо растечки пазар како Македонија, фирмите се соочија со голема конкуренција од Повеќе »

Mebius computers

669 Во нашата компанија работат високостручни кадри кои целосно им се посветени на развојот и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар SONET Network Solution