logo


743

SONET Network Solution SONET Network Solution

Сонет е еден од првите Интернет и VPN сервис понудувачи во Македонија. Како еден од пионерите во промовирањето на Интернет технологијата во земјата, Сонет постојано ги насочува своите деловни активности кон обезбедување на софистицирани современи IP решенија според највисоките светски стандарди.

Sonet e eden od prvite Internet i VPN servis ponuduvaci vo Makedonija. Kako eden od pionerite vo promoviraneto na Internet tehnologijata vo zemjata, Sonet postojano gi nasocuva svoite delovni aktivnosti kon obezbeduvane na sofisticirani sovremeni IP resenija spored najvisokite svetski standardi.

Слични сајтови

Асидус

1575 Асидус е софтверска компанија, основана 2008 година, која се занимава со изработка на интернет Повеќе »

Инфопроект Компјутерс

6791 Инфопроект компјутерс е македонска ИТ компанија која примарно се занимава со производство и Повеќе »

Акцент Компјутери

3864 Нашата мисија е едноставна: Да ги развиваме најдобрите и најквалитетни компјутерски решенија Повеќе »

F1 Sistemi

4221 Посветени сме да обезбедиме Висок квалитет на услугите и понудата Продажба на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар SONET Network Solution