logo


743

SONET Network Solution SONET Network Solution

Сонет е еден од првите Интернет и VPN сервис понудувачи во Македонија. Како еден од пионерите во промовирањето на Интернет технологијата во земјата, Сонет постојано ги насочува своите деловни активности кон обезбедување на софистицирани современи IP решенија според највисоките светски стандарди.

Sonet e eden od prvite Internet i VPN servis ponuduvaci vo Makedonija. Kako eden od pionerite vo promoviraneto na Internet tehnologijata vo zemjata, Sonet postojano gi nasocuva svoite delovni aktivnosti kon obezbeduvane na sofisticirani sovremeni IP resenija spored najvisokite svetski standardi.

Слични сајтови

Макс Компјутери

2685 Макс Компјутери Повеќе »

Foxit

7554 A team of highly skilled and experienced IT experts who are working on diversity of IT Повеќе »

Систрум ДООЕЛ

4486 Систрум ДООЕЛ започна со работа во 2009 година како софистициран сервис за компјутери. Од 2011 Повеќе »

ИНФО-Биро

1543 ИНФО Биро е независна компанија која се занимава со изработка на апликативен софтвер и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар SONET Network Solution