logo


748

K2 Service K2 Service

Xардвер -поправка на матични плочи од лаптоп или PC -промена на chipset, bios, напонски, контролери, DC конектори... репарирање на LCD панели -поправка на механички оштетувања -периодични чистења и одржувања на системот за ладење (термална паста термални падови) -репарирање на графички картичк Софтвер -инсталации на оперативни системи -заштита на компјутери од малциозен софтвер -легализација на софтвер -back up на податоци од исправни или оштетени дискови -оптимизација и подесувања

Xardver -popravka na maticni ploci od laptop ili PC -promena na chipset, bios, naponski, kontroleri, DC konektori... reparirane na LCD paneli -popravka na mehanicki ostetuvana -periodicni cistena i odrzuvana na sistemot za ladene (termalna pasta termalni padovi) -reparirane na graficki kartick Softver -instalacii na operativni sistemi -zastita na kompjuteri od malciozen softver -legalizacija na softver -back up na podatoci od ispravni ili osteteni diskovi -optimizacija i podesuvana

Слични сајтови

Nimbus Software

6061 Нимбус Софтвер Доо Скопје нуди комплетни софтверски решенија вклучувајќи планирање, развој, Повеќе »

Edu Soft

746 Being a customer-oriented company, we do our best to make our processes as clear and Повеќе »

ObjektX

6253 ObjektX е специјализирана за изработка на апликативен софтвер за потребите на македонското Повеќе »

Еконет

5008 Компанијата Еконет ДОО е формирана кон средината на 1999 година со седиште во Скопје како прв Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар K2 Service