logo


748

K2 Service K2 Service

Xардвер -поправка на матични плочи од лаптоп или PC -промена на chipset, bios, напонски, контролери, DC конектори... репарирање на LCD панели -поправка на механички оштетувања -периодични чистења и одржувања на системот за ладење (термална паста термални падови) -репарирање на графички картичк Софтвер -инсталации на оперативни системи -заштита на компјутери од малциозен софтвер -легализација на софтвер -back up на податоци од исправни или оштетени дискови -оптимизација и подесувања

Xardver -popravka na maticni ploci od laptop ili PC -promena na chipset, bios, naponski, kontroleri, DC konektori... reparirane na LCD paneli -popravka na mehanicki ostetuvana -periodicni cistena i odrzuvana na sistemot za ladene (termalna pasta termalni padovi) -reparirane na graficki kartick Softver -instalacii na operativni sistemi -zastita na kompjuteri od malciozen softver -legalizacija na softver -back up na podatoci od ispravni ili osteteni diskovi -optimizacija i podesuvana

Слични сајтови

Videokom.mk

742 Фирмата ВИДЕОКОМ постои од 1997 година. Нашето долгогодишно искуство во работата и големиот Повеќе »

Wizard Systems

3625 “Wizard Systems DOOEL” was formed on 01.02.2005 in Skopje, with Toni Stojanovski as CEO. Повеќе »

Ентер Компјутери

3479 Ентер Компјутери Повеќе »

k2laptop

494 К2лаптоп е компјутерски сервис за сите видови компјутери и LCD монитори а наша специјалност е Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар K2 Service