logo


748

K2 Service K2 Service

Xардвер -поправка на матични плочи од лаптоп или PC -промена на chipset, bios, напонски, контролери, DC конектори... репарирање на LCD панели -поправка на механички оштетувања -периодични чистења и одржувања на системот за ладење (термална паста термални падови) -репарирање на графички картичк Софтвер -инсталации на оперативни системи -заштита на компјутери од малциозен софтвер -легализација на софтвер -back up на податоци од исправни или оштетени дискови -оптимизација и подесувања

Xardver -popravka na maticni ploci od laptop ili PC -promena na chipset, bios, naponski, kontroleri, DC konektori... reparirane na LCD paneli -popravka na mehanicki ostetuvana -periodicni cistena i odrzuvana na sistemot za ladene (termalna pasta termalni padovi) -reparirane na graficki kartick Softver -instalacii na operativni sistemi -zastita na kompjuteri od malciozen softver -legalizacija na softver -back up na podatoci od ispravni ili osteteni diskovi -optimizacija i podesuvana

Слични сајтови

Макпетрол Центар Dell

7995 Макпетрол Центар Dell Повеќе »

TECHNO MAX

1634 TECHNO MAX -Технологија која функционира Повеќе »

Swan Soft

8082 Комплетно софтверско решение за вашиот бизнис, веб страна, мобилна апликација или дизајн за Повеќе »

ENTIRE LOGIC

3480 ENTIRE LOGIC обезбедува иновативни продукти, решенија и услуги наменети за најразлични бизнис Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар K2 Service