logo


748

K2 Service K2 Service

Xардвер -поправка на матични плочи од лаптоп или PC -промена на chipset, bios, напонски, контролери, DC конектори... репарирање на LCD панели -поправка на механички оштетувања -периодични чистења и одржувања на системот за ладење (термална паста термални падови) -репарирање на графички картичк Софтвер -инсталации на оперативни системи -заштита на компјутери од малциозен софтвер -легализација на софтвер -back up на податоци од исправни или оштетени дискови -оптимизација и подесувања

Xardver -popravka na maticni ploci od laptop ili PC -promena na chipset, bios, naponski, kontroleri, DC konektori... reparirane na LCD paneli -popravka na mehanicki ostetuvana -periodicni cistena i odrzuvana na sistemot za ladene (termalna pasta termalni padovi) -reparirane na graficki kartick Softver -instalacii na operativni sistemi -zastita na kompjuteri od malciozen softver -legalizacija na softver -back up na podatoci od ispravni ili osteteni diskovi -optimizacija i podesuvana

Слични сајтови

Virus Kompjuteri

3476 Вирус постои од 2004 година како интернет кафе, а од 2007 година и како продавница за Повеќе »

СПД

2869 СПД е софтверска компанија чија основна цел и задача е развој на квалитетен апликативен Повеќе »

Artistika Creative Digital Agency

3661 We are a dedicated team of professionals with proven track record in digital design, Повеќе »

Wizard Systems

3625 “Wizard Systems DOOEL” was formed on 01.02.2005 in Skopje, with Toni Stojanovski as CEO. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар K2 Service