logo


754

Агенција ДДС - Верверичка Agencija DDS - Ververicka

Агенцијата Д Д&С - Верверичка нуди услуги во областа на постојаното и привремено чување деца преку ангажирање на дадилки и бебиситерки. Современиот начин на живот и брзото темпо со кое се одвиваат работите, не доведува до тоа да во еден момент сваќаме дека сето наше време сме го подредиле на обврските (работа, деца, дом, набавки, мајстори и што се’ не), а најмалку време посветуваме на самите себе. Колку секојдневието би било полесно кога би имале крај себе некој кој барем на кратко ќе ни помогне или ќе не замени во некои од обврските.

Agencijata D D&S - Ververicka nudi uslugi vo oblasta na postojanoto i privremeno cuvane deca preku angazirane na dadilki i bebisiterki. Sovremeniot nacin na zivot i brzoto tempo so koe se odvivaat rabotite, ne doveduva do toa da vo eden moment svakame deka seto nase vreme sme go podredile na obvrskite (rabota, deca, dom, nabavki, majstori i sto se’ ne), a najmalku vreme posvetuvame na samite sebe. Kolku sekojdnevieto bi bilo polesno koga bi imale kraj sebe nekoj koj barem na kratko ke ni pomogne ili ke ne zameni vo nekoi od obvrskite.

Слични сајтови

Детска Градинка ПИКОЛИНИ

2929 Реализацијата на сите воспитно-образовни активности и целокупно работење со децата се Повеќе »

KupiIgracka.mk

7991 KupiIgracka.mk претставува првата електронска продавница за играчки која нуди најразличен Повеќе »

Срничка

7814 Јавната детска градинка СРНИЧКА на Општината Аеродром Скопје е јавна установа од Повеќе »

ЈУДГ Астибо

1133 етската градинка Астибо својата дејност за згрижување, воспитание и образование на деца од 0-7 Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Агенција ДДС - Верверичка