logo


754

Агенција ДДС - Верверичка Agencija DDS - Ververicka

Агенцијата Д Д&С - Верверичка нуди услуги во областа на постојаното и привремено чување деца преку ангажирање на дадилки и бебиситерки. Современиот начин на живот и брзото темпо со кое се одвиваат работите, не доведува до тоа да во еден момент сваќаме дека сето наше време сме го подредиле на обврските (работа, деца, дом, набавки, мајстори и што се’ не), а најмалку време посветуваме на самите себе. Колку секојдневието би било полесно кога би имале крај себе некој кој барем на кратко ќе ни помогне или ќе не замени во некои од обврските.

Agencijata D D&S - Ververicka nudi uslugi vo oblasta na postojanoto i privremeno cuvane deca preku angazirane na dadilki i bebisiterki. Sovremeniot nacin na zivot i brzoto tempo so koe se odvivaat rabotite, ne doveduva do toa da vo eden moment svakame deka seto nase vreme sme go podredile na obvrskite (rabota, deca, dom, nabavki, majstori i sto se’ ne), a najmalku vreme posvetuvame na samite sebe. Kolku sekojdnevieto bi bilo polesno koga bi imale kraj sebe nekoj koj barem na kratko ke ni pomogne ili ke ne zameni vo nekoi od obvrskite.

Слични сајтови

Darko Gjurcinovski

8153 Darko Gjurcinovski Arlekin Juggling and Balancing Show Повеќе »

Градинка Раде Корчагин

4600 ЈУДГ на О.Ц „Раде Јовчевски – Корчагин„ е основана 1948 година. Во моментов броиме три Повеќе »

Детска градинка В.Ц.Трена

4616 Оваа градинка располага со четири објекти. Објектот “ Другарче “ располага со капацитет од Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Агенција ДДС - Верверичка