logo


754

Агенција ДДС - Верверичка Agencija DDS - Ververicka

Агенцијата Д Д&С - Верверичка нуди услуги во областа на постојаното и привремено чување деца преку ангажирање на дадилки и бебиситерки. Современиот начин на живот и брзото темпо со кое се одвиваат работите, не доведува до тоа да во еден момент сваќаме дека сето наше време сме го подредиле на обврските (работа, деца, дом, набавки, мајстори и што се’ не), а најмалку време посветуваме на самите себе. Колку секојдневието би било полесно кога би имале крај себе некој кој барем на кратко ќе ни помогне или ќе не замени во некои од обврските.

Agencijata D D&S - Ververicka nudi uslugi vo oblasta na postojanoto i privremeno cuvane deca preku angazirane na dadilki i bebisiterki. Sovremeniot nacin na zivot i brzoto tempo so koe se odvivaat rabotite, ne doveduva do toa da vo eden moment svakame deka seto nase vreme sme go podredile na obvrskite (rabota, deca, dom, nabavki, majstori i sto se’ ne), a najmalku vreme posvetuvame na samite sebe. Kolku sekojdnevieto bi bilo polesno koga bi imale kraj sebe nekoj koj barem na kratko ke ni pomogne ili ke ne zameni vo nekoi od obvrskite.

Слични сајтови

British Children's Academy

941 The British Children’s Academy was founded in 2005 in Skopje to cater for the needs of Повеќе »

Детска Градинка ПИКОЛИНИ

2929 Реализацијата на сите воспитно-образовни активности и целокупно работење со децата се Повеќе »

Градинка Раде Корчагин

4600 ЈУДГ на О.Ц „Раде Јовчевски – Корчагин„ е основана 1948 година. Во моментов броиме три Повеќе »

Green House Градинка

4596 Идејата за основање на градинката Green House се случи сосема природно, како некаков вид Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Агенција ДДС - Верверичка