logo


759

Адвокатска канцелрија Станкович и Јошевска Advokatska kancelrija Stankovic i Josevska

STANKOVIC & JOSEVSKA law office was established in 2008 by the founders Snezana Stankovic and Suzana Josevska Anastasovska, both attorneys at law with previous practice in law office. The founders objective was to create a law firm whose primary goal is to exceed customers expectations.

STANKOVIC & JOSEVSKA law office was established in 2008 by the founders Snezana Stankovic and Suzana Josevska Anastasovska, both attorneys at law with previous practice in law office. The founders objective was to create a law firm whose primary goal is to exceed customers expectations.

Слични сајтови

Апелационен суд Штип

2281 Апелационен суд Штип Повеќе »

Основен суд Крива Паланка

2605 Основниот суд во Крива Паланка е првостепен суд со основна надлежност за подрачјата за кои е Повеќе »

ГЛОБАЛ ИНН

1887 GLOBAL INN е центар за преведување специјализиран за сите врсти на преводи од сите светски Повеќе »

Адвокатската канцеларија Илија Чилиманов

2248 Адвокатската канцеларија Илија Чилиманов е основана во 2001 год. во Скопје. Работејќи претежно Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцелрија Станкович и Јошевска