logo


759

Адвокатска канцелрија Станкович и Јошевска Advokatska kancelrija Stankovic i Josevska

STANKOVIC & JOSEVSKA law office was established in 2008 by the founders Snezana Stankovic and Suzana Josevska Anastasovska, both attorneys at law with previous practice in law office. The founders objective was to create a law firm whose primary goal is to exceed customers expectations.

STANKOVIC & JOSEVSKA law office was established in 2008 by the founders Snezana Stankovic and Suzana Josevska Anastasovska, both attorneys at law with previous practice in law office. The founders objective was to create a law firm whose primary goal is to exceed customers expectations.

Слични сајтови

Асет Консалтинг

6076 Друштвото за процена на недвижен имот и вештачење „Асет Консалтинг„ изработува објективни и Повеќе »

Извршител Алберто Ребула

7134 Извршител Алберто Ребула Повеќе »

Апелационен суд Штип

2281 Апелационен суд Штип Повеќе »

Адвокатско друштво „Колемишевски и партнери“

6930 Адвокатското друштво „Колемишевски и партнери“ е правна фирма која е специјализирана во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцелрија Станкович и Јошевска