logo


759

Адвокатска канцелрија Станкович и Јошевска Advokatska kancelrija Stankovic i Josevska

STANKOVIC & JOSEVSKA law office was established in 2008 by the founders Snezana Stankovic and Suzana Josevska Anastasovska, both attorneys at law with previous practice in law office. The founders objective was to create a law firm whose primary goal is to exceed customers expectations.

STANKOVIC & JOSEVSKA law office was established in 2008 by the founders Snezana Stankovic and Suzana Josevska Anastasovska, both attorneys at law with previous practice in law office. The founders objective was to create a law firm whose primary goal is to exceed customers expectations.

Слични сајтови

Pepeljugovski

4432 Формирана во 1999 година од Д-р Валентин Пепељугоски, адвокатската канцеларија за кратко време Повеќе »

Државен завод за индустриска сопственост

6362 Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија е самостоен орган на Повеќе »

ДЕ ЛЕГЕ

1428 Основната максима на ДЕ ЛЕГЕ е стручно и професионално работење, преку градење на меѓусебна Повеќе »

Летра Преводи

7884 Летра Преводи е јазично студио кое нуди комплетна услуга на меѓународно ниво. Без разлика дали Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцелрија Станкович и Јошевска