logo


76

Fulm Fulm

Штедилница ФУЛМ на македонскиот финансиски пазар е присутна од 1999 година, кога ја имплементираше и првата штедно-кредитна унија во Македонија. Во текот на своето деветгодишно постоење Штедилница ФУЛМ, успеа да се позиционира на македонскиот финансиски пазар, на кој зазема сé позначајно место. Тоа е резултат на побрзиот, поедноставниот и поквалитетниот пристап на населението до финансиските услуги што ги нуди ФУЛМ.

Stedilnica FULM na makedonskiot finansiski pazar e prisutna od 1999 godina, koga ja implementirase i prvata stedno-kreditna unija vo Makedonija. Vo tekot na svoeto devetgodisno postoene Stedilnica FULM, uspea da se pozicionira na makedonskiot finansiski pazar, na koj zazema sé poznacajno mesto. Toa e rezultat na pobrziot, poednostavniot i pokvalitetniot pristap na naselenieto do finansiskite uslugi sto gi nudi FULM.

Слични сајтови

Униконт

2773 УНИКОНТ - биро за сметководствени услуги веќе 20 години е присутно во својата дејсност и е Повеќе »

Мобилити Брокер

7923 Осигурителното брокерско друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје е Ваш консултант, посредник и Повеќе »

ЈДБ Брокер

6670 Добредојдовте на нашата страна. Овде ќе ја најдете целата подршка која Ви е потребна во врска Повеќе »

ПРОФИЛ ГРУП

4787 На нашиот клиент му нудиме помош при барање и селекција на менаџерски и стручен кадар и воедно Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Fulm