logo


76

Fulm Fulm

Штедилница ФУЛМ на македонскиот финансиски пазар е присутна од 1999 година, кога ја имплементираше и првата штедно-кредитна унија во Македонија. Во текот на своето деветгодишно постоење Штедилница ФУЛМ, успеа да се позиционира на македонскиот финансиски пазар, на кој зазема сé позначајно место. Тоа е резултат на побрзиот, поедноставниот и поквалитетниот пристап на населението до финансиските услуги што ги нуди ФУЛМ.

Stedilnica FULM na makedonskiot finansiski pazar e prisutna od 1999 godina, koga ja implementirase i prvata stedno-kreditna unija vo Makedonija. Vo tekot na svoeto devetgodisno postoene Stedilnica FULM, uspea da se pozicionira na makedonskiot finansiski pazar, na koj zazema sé poznacajno mesto. Toa e rezultat na pobrziot, poednostavniot i pokvalitetniot pristap na naselenieto do finansiskite uslugi sto gi nudi FULM.

Слични сајтови

ПСМ Фондација

434 Фондација Претприемачки Сервис за Млади (ПСМ) со главна компонента бизнис инкубатор за Повеќе »

Еуриск

6758 Еуриск е компанија формирана со цел да им овозможи на своите клиенти вискоквалитетни Повеќе »

Глобалекс

6746 Повелете во менувачницата Глобалекс, како можеме да ви помогнеме? Имаме долгогодишно искуство Повеќе »

АД Осигурителна полиса

3655 Националната групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје е компанија која почна да Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Fulm