logo


76

Fulm Fulm

Штедилница ФУЛМ на македонскиот финансиски пазар е присутна од 1999 година, кога ја имплементираше и првата штедно-кредитна унија во Македонија. Во текот на своето деветгодишно постоење Штедилница ФУЛМ, успеа да се позиционира на македонскиот финансиски пазар, на кој зазема сé позначајно место. Тоа е резултат на побрзиот, поедноставниот и поквалитетниот пристап на населението до финансиските услуги што ги нуди ФУЛМ.

Stedilnica FULM na makedonskiot finansiski pazar e prisutna od 1999 godina, koga ja implementirase i prvata stedno-kreditna unija vo Makedonija. Vo tekot na svoeto devetgodisno postoene Stedilnica FULM, uspea da se pozicionira na makedonskiot finansiski pazar, na koj zazema sé poznacajno mesto. Toa e rezultat na pobrziot, poednostavniot i pokvalitetniot pristap na naselenieto do finansiskite uslugi sto gi nudi FULM.

Слични сајтови

КОНТО ПРОФИТ ДОО Скопје

1892 Друштво за обука на кадри за деловни и консалтинг услуги, КОНТО ПРОФИТ ДОО Скопје, постои и Повеќе »

Mak BS

77 Штедилница МАК БС ја создаде оваа веб страна со единствена цел – приближување на нашите Повеќе »

Штедилница Пеон

2405 Штедилницата е формирана во 1996 година. Работите околу основувањето на штедилницата се Повеќе »

Пчински консалтинг

4349 Нудиме сметководствени, административни и советувачки услуги од областа на економијата. Се Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Fulm