logo


78

Moznosti Moznosti

Штедилница Можности е финансиска институција која на финансискиот Пазар во Република Македонија постои веќе 15 години. Водејќи се од мисијата и визијата, Штедилницата е препознатлива по улогата на подржувач на луѓето во потреба да добијат финансиска и морална поддршка за своите добри деловни идеи, вербата во слободната иницијатива, индивидуалната креативност и личната одговорност. Штедилницата ги услужува микро, малите и средни претпријатија кои спаѓаат во секторот трговија, услуги и производство како и физички лица на кои нуди финансиски производи и услуги како кредитирање и можност за штедење.

Stedilnica Moznosti e finansiska institucija koja na finansiskiot Pazar vo Republika Makedonija postoi veke 15 godini. Vodejki se od misijata i vizijata, Stedilnicata e prepoznatliva po ulogata na podrzuvac na lugeto vo potreba da dobijat finansiska i moralna poddrska za svoite dobri delovni idei, verbata vo slobodnata inicijativa, individualnata kreativnost i licnata odgovornost. Stedilnicata gi usluzuva mikro, malite i sredni pretprijatija koi spagaat vo sektorot trgovija, uslugi i proizvodstvo kako i fizicki lica na koi nudi finansiski proizvodi i uslugi kako kreditirane i moznost za stedene.

Слични сајтови

Консалтинг БИМ

5362 Консалтинг БИМ е компанија која нуди интегрирани услуги за клиентите од полето на Повеќе »

Фудсол

5497 Фудсол ќе ви помогне вашата компанија да се истакне пред конкуренцијата! Фудсол нуди Повеќе »

Вестерн Унион

265 Услугата на Western Union се нуди во Македонија од Септември 1999, од страна на Повеќе »

Џо-ко-ко

5475 Нашата работа се состои во професионална изработка на годишни сметки, истите ускладени со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Moznosti