logo


78

Moznosti Moznosti

Штедилница Можности е финансиска институција која на финансискиот Пазар во Република Македонија постои веќе 15 години. Водејќи се од мисијата и визијата, Штедилницата е препознатлива по улогата на подржувач на луѓето во потреба да добијат финансиска и морална поддршка за своите добри деловни идеи, вербата во слободната иницијатива, индивидуалната креативност и личната одговорност. Штедилницата ги услужува микро, малите и средни претпријатија кои спаѓаат во секторот трговија, услуги и производство како и физички лица на кои нуди финансиски производи и услуги како кредитирање и можност за штедење.

Stedilnica Moznosti e finansiska institucija koja na finansiskiot Pazar vo Republika Makedonija postoi veke 15 godini. Vodejki se od misijata i vizijata, Stedilnicata e prepoznatliva po ulogata na podrzuvac na lugeto vo potreba da dobijat finansiska i moralna poddrska za svoite dobri delovni idei, verbata vo slobodnata inicijativa, individualnata kreativnost i licnata odgovornost. Stedilnicata gi usluzuva mikro, malite i sredni pretprijatija koi spagaat vo sektorot trgovija, uslugi i proizvodstvo kako i fizicki lica na koi nudi finansiski proizvodi i uslugi kako kreditirane i moznost za stedene.

Слични сајтови

Корабинс

7056 Корабинс Ад - Осигурително брокерско друштво Повеќе »

Еуроконсалт ПЛУС

1323 “ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС” е компанија која од основањето во 2003-та година на пазарот успешно е Повеќе »

Друштвото за консалтинг услуги "СФИД"

2893 Друштвото за консалтинг услуги СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И ДАНОЦИ "СФИД" е најголемо консалтинг Повеќе »

Target Group DOO

4443 Мисијата на нашата компанија ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје е да овозможиме пристап до високо Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Moznosti