logo


795

Левидиа Levidia

Целта на Левидиа е да прерасне во динамична фирма, раководена од стручни лица кои се задолжени за развој на неколку гранки од овоштарството и тоа пред се производство на овошни садници, производство на јаболки и круши, маркетинг и продажба. Со цел да ги постигне очекувањата на пазарот стручниот тим на Левидиа постави високи стандарди за производство на различни видови подлоги и сорти на овошни садници.

Celta na Levidia e da prerasne vo dinamicna firma, rakovodena od strucni lica koi se zadolzeni za razvoj na nekolku granki od ovostarstvoto i toa pred se proizvodstvo na ovosni sadnici, proizvodstvo na jabolki i krusi, marketing i prodazba. So cel da gi postigne ocekuvanata na pazarot strucniot tim na Levidia postavi visoki standardi za proizvodstvo na razlicni vidovi podlogi i sorti na ovosni sadnici.

Слични сајтови

Жито Вардар

1408 Почетокот на Жито Вардар е поврзан со мелницата која е изградена во далечната 1927 година. Во Повеќе »

Золива

5639 Золива Лтд. е основана во 2008 година и полека но сигурно се пробива на домашниот и странскиот Повеќе »

МФ Јанаки

5490 МФ Јанаки е компанија основана во 1990 година, специјализирана за тргување и продажба на Повеќе »

Млекара Мак-Милк

2475 Мак-Милк е семејно претпријатие кое е основано далечната 1998 година како бренд на Д.П.Т.У. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Левидиа