logo


795

Левидиа Levidia

Целта на Левидиа е да прерасне во динамична фирма, раководена од стручни лица кои се задолжени за развој на неколку гранки од овоштарството и тоа пред се производство на овошни садници, производство на јаболки и круши, маркетинг и продажба. Со цел да ги постигне очекувањата на пазарот стручниот тим на Левидиа постави високи стандарди за производство на различни видови подлоги и сорти на овошни садници.

Celta na Levidia e da prerasne vo dinamicna firma, rakovodena od strucni lica koi se zadolzeni za razvoj na nekolku granki od ovostarstvoto i toa pred se proizvodstvo na ovosni sadnici, proizvodstvo na jabolki i krusi, marketing i prodazba. So cel da gi postigne ocekuvanata na pazarot strucniot tim na Levidia postavi visoki standardi za proizvodstvo na razlicni vidovi podlogi i sorti na ovosni sadnici.

Слични сајтови

АгБиз

3893 Целта на АгБиз е да го зголеми економскиот раст во Македонија преку проширено и еколошки Повеќе »

Унивиго

4771 Унивиго ДОО Скопје е фирма основана во 2007 година и е на ветеринарни производи, пред се Повеќе »

СБВ Ромеро Витро

1806 СБВ Ромеро Витро е лабораторија за култура на ткиво и претставува најголем центар за масовно Повеќе »

Aпимел

3777 Апимел е македонска компанија која се специјализира во апи-терапевтските производи. Нашите Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Левидиа