logo


795

Левидиа Levidia

Целта на Левидиа е да прерасне во динамична фирма, раководена од стручни лица кои се задолжени за развој на неколку гранки од овоштарството и тоа пред се производство на овошни садници, производство на јаболки и круши, маркетинг и продажба. Со цел да ги постигне очекувањата на пазарот стручниот тим на Левидиа постави високи стандарди за производство на различни видови подлоги и сорти на овошни садници.

Celta na Levidia e da prerasne vo dinamicna firma, rakovodena od strucni lica koi se zadolzeni za razvoj na nekolku granki od ovostarstvoto i toa pred se proizvodstvo na ovosni sadnici, proizvodstvo na jabolki i krusi, marketing i prodazba. So cel da gi postigne ocekuvanata na pazarot strucniot tim na Levidia postavi visoki standardi za proizvodstvo na razlicni vidovi podlogi i sorti na ovosni sadnici.

Слични сајтови

Маби-Трејд

2378 Идеите за добро работење можат да се најдат насекаде и не е потребен само цврст, умешен и Повеќе »

Баџо Компани

1526 "БАЏО" ДООЕЛ - Богданци е основана во 1992 година како друштво за производство, трговија и Повеќе »

www.agroklasik.mk

3633 Агрокласик е друштво за земјоделие кое се занимава продажба на сертифициран саден материјал Повеќе »

Royak Frozen Foods

4311 Во 1969 година ZIC Тетово го конструирал првиот фрижидер во Македонија со капацитет од 4000 Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Левидиа