logo


82

PZU Plodnost PZU Plodnost

За да ја продолжиме нашата долгогодишна успешна приказна и традиција во гинекологијата и In Vitro оплодувањето, а со цел грижа за женското здравје и совршеност, како и грижа за иднте поколенија, од гинеколошката ординација „ПЛОДНОСТ“ заедно ја создадовме „БОЛНИЦА ПЛОДНОСТ“ во која вработивме тим кој е професионален, одговорен и достапен за пациентите во секое време и кој може да одговори на квалитетот на понудените услуги. Основната цел на оваа болница е да обезбеди најдобра можна заштита на исто ниво со светските стандарди. Нашите цели се насочени кон усовршување на квалитетот на работа на сите нивоа, како и воведување на најсовремени дијагностички и терапевтски методи, со цел да се усоврши професионалноста и квалитетот на третманот на нашите пациенти и нивните деца во љубезна и пријателска средина.

Za da ja prodolzime nasata dolgogodisna uspesna prikazna i tradicija vo ginekologijata i In Vitro oploduvaneto, a so cel griza za zenskoto zdravje i sovrsenost, kako i griza za idnte pokolenija, od ginekoloskata ordinacija „PLODNOST“ zaedno ja sozdadovme „BOLNICA PLODNOST“ vo koja vrabotivme tim koj e profesionalen, odgovoren i dostapen za pacientite vo sekoe vreme i koj moze da odgovori na kvalitetot na ponudenite uslugi. Osnovnata cel na ovaa bolnica e da obezbedi najdobra mozna zastita na isto nivo so svetskite standardi. Nasite celi se nasoceni kon usovrsuvane na kvalitetot na rabota na site nivoa, kako i voveduvane na najsovremeni dijagnosticki i terapevtski metodi, so cel da se usovrsi profesionalnosta i kvalitetot na tretmanot na nasite pacienti i nivnite deca vo lubezna i prijatelska sredina.

Слични сајтови

Здравствен дом „Гоце Делчев“

5897 ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“ - Делчево, спроведува мерки на примарна здравствена заштита Повеќе »

РОЈАЛ НЕКТАР

4765 Комбуха течноста претставува симбиотска заедница на разни квасци, ферменти, ензими и други Повеќе »

Психијатриска болница Скопје

7890 ЈЗУ Психијатриската болница „Скопје”-Скопје, се наоѓа на левиот брег на реката Лепенец, во Повеќе »

АloeVera-mk.com

6826 Добре дојдовте на мојата веб страница. Јас сум Славица Донакова, од неодамна дистрибутер на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар PZU Plodnost