logo


83

ZAMP ZAMP

Здружението за заштита на авторски музички права-ЗАМП е организација за колективно управување на авторските музички права, во согласност со ЗАПСП, Статутот и Дозволата на Министерството за култура на Република Македонија. ЗАМП во континуитет со различна организациона поставеност функционира од 1947 год. исклучиво во областа на колективното управување на авторските музички права.

Zdruzenieto za zastita na avtorski muzicki prava-ZAMP e organizacija za kolektivno upravuvane na avtorskite muzicki prava, vo soglasnost so ZAPSP, Statutot i Dozvolata na Ministerstvoto za kultura na Republika Makedonija. ZAMP vo kontinuitet so razlicna organizaciona postavenost funkcionira od 1947 god. isklucivo vo oblasta na kolektivnoto upravuvane na avtorskite muzicki prava.

Слични сајтови

Правдико

5719 Цел на порталот Правдико Мк е промовирање на правата и обврските на граѓанинот во различни Повеќе »

Најди Адвокат

4879 NajdiAdvokat.mk БЕСПЛАТНО Ве поврзува со адвокат кој има соодветнo искуство и експертиза од Повеќе »

Адвокатска канцеларија Антевски

1427 Адвокатска канцеларија Антевски Повеќе »

ММ Ревизија

2434 ММ Ревизија е ревизорска канцеларија регистрирана на 10.05.2007 година согласно законот за Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ZAMP