logo


83

ZAMP ZAMP

Здружението за заштита на авторски музички права-ЗАМП е организација за колективно управување на авторските музички права, во согласност со ЗАПСП, Статутот и Дозволата на Министерството за култура на Република Македонија. ЗАМП во континуитет со различна организациона поставеност функционира од 1947 год. исклучиво во областа на колективното управување на авторските музички права.

Zdruzenieto za zastita na avtorski muzicki prava-ZAMP e organizacija za kolektivno upravuvane na avtorskite muzicki prava, vo soglasnost so ZAPSP, Statutot i Dozvolata na Ministerstvoto za kultura na Republika Makedonija. ZAMP vo kontinuitet so razlicna organizaciona postavenost funkcionira od 1947 god. isklucivo vo oblasta na kolektivnoto upravuvane na avtorskite muzicki prava.

Слични сајтови

Адвокатска Канцеларија Тумановски

2767 Адвокатската канцеларија Тумановски е основана во 2006 година од страна на адвокат Александар Повеќе »

Основен суд Кавадарци

2602 Основен суд Кавадарци Повеќе »

Основен суд Струмица

2611 Основниот суд во Струга се наоѓа во центарот на градот Струга, на ул. “Струшки кепенци” Повеќе »

Адвокатска канцеларија T&G

1424 Адвокатска канцеларија Трпевски-Гацева Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ZAMP