logo


84

Vero Vero

Нашето делување е насочено кон задоволување на потребите на сите потрошувачи и бизнис партнери кои стапуваат во контакт со Веропулос. Со професионален и софистициран однос ,со целосна понуда на услуги и производи како и услови во тренд со сите европски стандарди се залагаме и работиме за подобрување на квалитетот на живеење. На сите пазари на кои сме присутни сакаме да гарантираме исти стандарди на услуги и понуди кои гарантирано водат до поголем успех во работење. Плановите и целите на компанијата се целокупниот профит да го инвестира во нови супермаркети кои му нудат на потрошувачот софистициран начин на пазарување ,заедно со својот тим од 800 вработени реализирајќи ја стратегијата на Веро- најдобар избор , најдобри цени и најдобра услуга, водејќи се со мотото ‘’Купувачот е нашиот Шеф’’.

Naseto deluvane e nasoceno kon zadovoluvane na potrebite na site potrosuvaci i biznis partneri koi stapuvaat vo kontakt so Veropulos. So profesionalen i sofisticiran odnos ,so celosna ponuda na uslugi i proizvodi kako i uslovi vo trend so site evropski standardi se zalagame i rabotime za podobruvane na kvalitetot na ziveene. Na site pazari na koi sme prisutni sakame da garantirame isti standardi na uslugi i ponudi koi garantirano vodat do pogolem uspeh vo rabotene. Planovite i celite na kompanijata se celokupniot profit da go investira vo novi supermarketi koi mu nudat na potrosuvacot sofisticiran nacin na pazaruvane ,zaedno so svojot tim od 800 vraboteni realizirajki ja strategijata na Vero- najdobar izbor , najdobri ceni i najdobra usluga, vodejki se so mototo ‘’Kupuvacot e nasiot Sef’’.

Слични сајтови

Дисконт Макси Д

4667 Во Макси Д се трудиме на потрошувачите да им понудиме максимален избор на производи по Повеќе »

Миса маркет

1712 Фирмата МИСА постои 15 години и се занимава со трговија на големо и мало. Миса е најголем Повеќе »

Даути Комерц

5068 Даути Комерц-Скопје е акционерство друштво лидер во регионот со оваа структура: -Централното Повеќе »

Елида маркети

4350 Елида започна со својата функција на 7-ми Април 1993год со еден мал драгстор од 28 метри Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Vero